Kindermishandeling - Peuter slaat handen voor ogen

Huiselijk geweld en kindermishandeling gaat vaak van generatie op generatie door. Met het ‘Ontwikkeldocument MDA++, Van visie via experiment naar reguliere aanpak’ willen de samenwerkende organisaties in Friesland een leidraad bieden om deze vicieuze cirkels van geweld te doorbreken.

In Friesland werken Veilig Thuis Friesland, Fier, GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord Nederland, Medisch Centrum Leeuwarden, Politie en Openbaar Ministerie samen om kindermishandeling, verwaarlozing en huiselijk geweld tegen te gaan. Dit samenwerkingsverband MDA++ wil graag nog meer inzicht krijgen in welke aanpak het beste werkt en doet onderzoek naar de stappen die je moet doorlopen om tot een goede aanpak te komen. Een onderdeel van het onderzoek is de beschrijving van hoe je van idee tot uitvoering komt. De tot dusver opgedane ervaringen zijn gebundeld in het ‘Ontwikkeldocument MDA++, Van visie via experiment naar reguliere aanpak’. Op basis van experimenteren en stap voor stap verbeteren is uiteindelijk de multidisciplinaire aanpak ontstaan zoals deze nu wordt gebruikt.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Anneke Jelsma en Rolien Tolsma zijn beiden betrokken als projectleider bij het ontwikkelen en uitvoeren van MDA++. Samen met de onderzoeksgroep van Fier hebben ze de stappen van 2011 tot nu beschreven in het Ontwikkeldocument MDA++ en deze aangevuld met onderzoek en literatuur.
Jelsma: “Uit onze ervaringen en onderzoeken blijkt dat de aanpak alleen werkt wanneer alle leden van het gezin, indien nodig, hulp krijgen. De kern van de aanpak is dat er samengewerkt wordt; het stoppen van geweld is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en hulpverleners.’ Het MDA++ blijft zo lang als nodig betrokken bij een gezin. Het is pas klaar als geweld en verwaarlozing stoppen en iedereen zich weer kan ontwikkelen.”

Multidisciplinaire Aanpak

MDA++ staat voor ‘Multidisciplinaire Aanpak’ en is een samenwerkingsverband voor een systeemgerichte, multidisciplinaire, intersectorale en specialistische aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. De werkwijze richt zich op alle betrokkenen; de slachtoffers, de plegers en de kinderen als getuige van het huiselijk geweld. Het samenwerkingsverband MDA++ Friesland bestaat sinds 2011. Meer informatie over MDA++ is te vinden op de websites van de samenwerkingspartners.

De uitgave van het Ontwikkeldocument is mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw.

Download Ontwikkeldocument >>

Bron: Persbericht MDA++

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER