De zonen van oudere vaders zijn doorgaans intelligenter en vinden het niet zo belangrijk ‘om erbij te horen’. Een verklaring kan zijn dat oudere vaders waarschijnlijk een betere carrière en hogere sociaal-economische status hebben dan jongere vaders. Daarnaast spelen wellicht ook genen een rol: eerder onderzoek toonde aan dat kinderen van oudere vaders een verhoogde kans hebben op autisme en mogelijk overlappen deze met genen voor slimheid.

Dat stellen Engelse onderzoekers nadat ze zich bogen over de gegevens van 15.000 tweelingen, meldt scientias.nl. Alle tweelingen ondergingen op twaalfjarige leeftijd verschillende testen. Zo werd hun non-verbale IQ gemeten en gekeken hoe sterk ze gefocust waren op de dingen die hun interesse hadden. Ook werd er gekeken naar het sociale gedrag van de kinderen. Daarnaast kregen de ouders van de tweelingen nog wat vragen voorgelegd. Zo moesten zij aangeven in hoeverre hun kinderen het belangrijk vonden dat ze erbij hoorden. Hen werd eveneens gevraagd of hun kinderen interesses hadden die veel van hun tijd opslurpten.

Bevindingen

Uit het onderzoek, getiteld Advantageous developmental outcomes of advancing paternal age, blijkt dat de kinderen die geboren werden toen hun vader al wat ouder was, doorgaans intelligenter zijn. Ook zijn zij sterker gefocust op hun interesses en hechten ze niet zoveel waarde aan ‘erbij horen’. Verder bleek dat de kinderen jaren later beter presteerden tijdens examens op school, met name op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde.

Omgevingsfactoren

Grote vraag is natuurlijk waarom oudere vaders doorgaans bollebozen krijgen. Dat hebben de wetenschappers niet onderzocht, maar waarschijnlijk spelen onder meer omgevingsfactoren een rol. Zo wijzen de onderzoeker erop dat oudere vaders waarschijnlijk een betere carrière en hogere sociaal-economische status hebben dan jongere vaders. Hierdoor groeien hun kinderen wellicht op in een verrijkte (uitdagende) omgeving en hebben ze toegang tot beter onderwijs.

Daarnaast spelen wellicht ook genen een rol. De onderzoekers wijzen erop dat eerder onderzoek aantoonde dat kinderen van oudere vaders een verhoogde kans hebben op autisme en schizofrenie. Mogelijk overlappen de genen voor autisme en slimheid elkaar en zijn deze genen vaker aanwezig in oudere vaders. “Wanneer het kind geboren wordt met enkele van deze genen, heeft het een grotere kans om succesvol te zijn op school,” vertelt onderzoeker Magdalena Janecka. “Maar een hogere dosis van deze genen – en de aanwezigheid van andere risicofactoren die een bijdrage leveren – kan een verhoogde kans op autisme opleveren.” Het is nog maar een hypothese, maar wel eentje die in lijn lijkt met recent onderzoek dat aantoont dat genen voor autisme ook verband houden met een hoger IQ.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER