Er gaan steeds meer stemmen op voor het verruimen van verlofregelingen voor vaders. Maar wat beloven de politieke partijen er deze verkiezingen over? En wat te stemmen als het om ouderschapsverlof gaat?

Met het huidige pakket aan verlofregelingen voor jonge ouders behoort Nederland internationaal gezien tot de middenmoot.  Kind en carrière: ze gaan best samen, maar niet vanzelf, en niet te allen tijde. In een artikel in De Correspondent analyseert Lynn Berger wat de verschillende partijen doen om de ontwikkelingskansen van kinderen op jonge leeftijd te vergroten.

Huidige regelingen
Wie in Nederland vader wordt, heeft recht op twee dagen betaald kraamverlof (ook wel vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd) en ook, sinds kort, op drie extra dagen onbetaald verlof. Ten slotte hebben alle Nederlandse werknemers het recht om ouderschapsverlof op te nemen: 26 keer het aantal werkuren in de week voor zowel vader als moeder, op te nemen in de eerste acht levensjaar van het kind.  Deze regeling is bedoeld om de combinatie van arbeid en zorg te vergemakkelijken, maar het verlof is onbetaald: je moet het je dus kunnen veroorloven, om tijdelijk in inkomen achteruit te gaan.

Beloften
GroenLinks is haar verkiezingsprogramma het ruimhartigst, PvdA, D66, CDA en PvD liggen redelijk op één lijn, en SP is, ondanks dat de partij in het verleden meerdere moties rondom dit onderwerp heeft ingediend, het meest vaag.

Leidraad stemmen
Als enige leidraad voor je keuze in het stemhokje is het verlof voor ouders wellicht een te kleine en ook nog een te onzekere factor. Het thema begint pas net een beetje momentum te krijgen: waarschijnlijk kunnen we over een paar jaar pas zien in hoeverre de beloftes kans van slagen hebben. Duidelijk is in elk geval dat GroenLinks en SP zich al lang inspannen om de verlofmogelijkheden te verruimen, en dat van die twee, GroenLinks nu met het meest concrete plan komt.

Ook D66, PvdA, Partij voor de Dieren en CDA willen naar een verlofvriendelijker toekomst, en het was onder een PvdA-minister dat het vaderschapsverlof al iets werd uitgebreid. Een stem voor die partijen kan dan ook geen kwaad als dit thema je aan het hart gaat; en dat geldt ook voor een stem op de ChristenUnie.

Vind je dat combinatie van kind en carrière überhaupt geen overheidszaak zou moeten zijn, geef je stem dan aan VVD, PVV, of SGP.

Lees hier de uitgebreide analyse van Lynn Berger in de Correspondent

Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER