Families die al generaties lang arm zijn doen minder mee in de maatschappij. Ze hebben minder vaak een baan, doen minder vaak aan vrijwilligerswerk en zijn meer geïsoleerd. Dit heeft negatieve effecten op de gezondheid en het welbevinden van gezinsleden en hun directe omgeving. Generatiearmoede zorgt daarmee niet alleen voor minder mogelijkheden en kansen, maar vergroot ook de afstand tussen groepen in de samenleving.

Dat blijkt uit de eerste fase van onderzoek naar generatiearmoede in de Veenkoloniën. Door het onderzoek van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is er meer aandacht voor sociale en familiale aspecten in preventie van generatiearmoede en ondersteuning van families. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van de provincies Groningen en Drenthe; zij hebben nu besloten de financiering van het onderzoek met twee jaar te verlengen.

De komende twee jaar ligt de nadruk van het onderzoek op de samenhang tussen het huidige beleid en verschillende aanpakken om mensen uit armoede te helpen. De provincies omarmen de tweede fase van dit onderzoek.

Gerichte acties

De eerste fase van het onderzoek, dat is gestart in 2017, heeft inzicht gegeven in hoe families armoede ervaren en hoe financiële armoede ontstaat en blijft bestaan in families. Ook is er nu meer inzicht in hoe gezinnen zelf proberen uit armoede te komen. Deze inzichten hebben bijgedragen aan gerichte acties op generatiearmoede in verschillende gemeenten in de Veenkoloniën. Het zorgt voor beleid dat zich ook steeds meer richt op het aanpakken van langdurige armoede, naast praktische dienstverlening bij schulden en problemen met inkomen. Sociale en familiaire aspecten worden steeds meer meegenomen in de preventie van generatiearmoede en ondersteuning van families.

Verbeteren van beleid en interventies

In de tweede fase richten de onderzoekers zich vooral op het verbeteren van de effectiviteit van de interventies die worden gepleegd, door rekening te houden met de diversiteit van families die in armoede leven. Er wordt onderzocht hoe burgerinitiatieven kunnen worden ingezet om meer mensen in armoede op te sporen en in beeld te brengen bij betrokken instanties en er zijn initiatieven om mensen uit verschillende leefwerelden samen om tafel te krijgen en te spreken over dit onderwerp.

Ook wordt de samenhang onderzocht tussen huidige beleids- en interventiestrategieën van verschillende partijen in de Veenkoloniën. De onderzoekers werken nauw samen met de Alliantie van Kracht. In dit samenwerkingsverband werken organisaties op het gebied van welzijn, zorg, werk en wonen én lokale en regionale overheden samen om generatiearmoede te bestrijden.

Doorbreken patroon

Gedeputeerde Hans Kuipers (provincie Drenthe): “Samen met de provincie Groningen blijven we het onderzoek naar overerfbare armoede ondersteunen. In de eerste fase van het onderzoek hebben we vooral inzichten gekregen in de ervaringen van mensen in armoede in de Veenkoloniën. In sommige families zet deze situatie door in opvolgende generaties. Dit patroon willen we samen doorbreken. Daarom is deze tweede fase zo belangrijk: wat kunnen we met elkaar doen om de leefsituatie van deze families te verbeteren? In Drenthe is de aanpak van armoede één van de speerpunten van onze Sociale Agenda. Het terugdringen van armoede vergroot de leefbaarheid, dat vinden we zo belangrijk. Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij. De gezamenlijke aanpak is hierin heel waardevol.”
Bron: rug.nl

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER