Het Nanny Plus-traject is een intensieve, kortdurende vorm van gezinsbehandeling. De inzet richt zich op het doorbreken van vaste patronen in de opvoeding. Doelgroep zijn ouders van kinderen tot 12 jaar. De behandeling richt zich op het voorkomen van uithuisplaatsingen.

Via intensieve coaching (complexe) opvoedingsproblemen en negatieve interacties binnen gezinnen verhelderen en aanpakken. Dát is de inzet van het Nanny Plus-traject. De behandeling richt zich op het creëren van een positief ‘gezinsklimaat’ om uithuisplaatsingen te voorkomen.

Afhankelijk van wat nodig blijkt, wordt in overleg met het gezin en de verwijzer een passende Nanny Plus-(thuis)behandeling overeengekomen. Vervolgens wordt waar mogelijk zoveel mogelijk samengewerkt met lokale zorgteams. Want ná Nanny Plus hebben de behandelde gezinnen vaak ook nog ondersteuning nodig en die wordt dan vormgegeven door het betrokken zorgteam.

Voor welke vragen/klachten?

De orthopedagogische Nanny Plus-behandeling leert ouders:

 • Niet-helpende interacties en negatieve gezinspatronen te doorbreken
 • Kindgedrag hanteerbaar te maken
 • Opvoedingsvaardigheden te vergroten
 • (Zo nodig) het gezinsnetwerk te betrekken en/of uit te breiden

Daarnaast kan de behandeling zich specifiek op een kind richten. Bedoeld om:

 • Angstklachten te verminderen
 • Zelfbeeld te verbeteren
 • Emotie en agressie te reguleren

Gezinsbehandeling op maat

Nanny Plus begint altijd eerst met een gesprek om wederzijdse verwachtingen af te stemmen. Aan de hand daarvan wordt de gezinsbehandeling op maat vormgeven. De eerste drie behandelweken zijn intensief. Daarin observeert de orthopedagoog (coach) het gezin eerst drie dagdelen en meteen erna vindt meerdere dagen achtereen life coaching plaats. Dit kan zowel bij het gezin thuis zijn áls via beeld- of geluidsopnames van een 360-graden-videocamera of iPad.

Naast life coaching krijgen ouders tevens (opvoed)tips en psycho-educatie. Dit zijn onderdelen van de ‘Kort maar krachtig’-methode van de Nederlandse Nanny Esther ten Brink. Ook is er ruimte om aandacht te besteden aan thema’s als hechting, sport & spel, seksualiteit, veiligheid, bewustwording.

Behandelduur en varianten

Een behandeling duurt minimaal drie weken oplopend tot maximaal drie maanden. Nanny Plus vraagt van het gezin en hun coach per week een tijdsinvestering van gemiddeld 5 tot 12 uur. Hierbij wordt persoonlijk contact bij gezinnen thuis afgewisseld met (video)coaching op afstand.

Er zijn vier behandelvarianten mogelijk:

 1. Kort en intensief
 2. Kort met onderzoek
 3. Lang met verdieping
 4. Lang met onderzoek

Hoofdzakelijk op de tijdstippen dat de gezinsinteractie niet goed gaat, wordt gecoacht. Vooral in de eerste weken kan dit zowel overdag als ‘s avonds zijn. Vanaf bijvoorbeeld al het opstaan, ontbijt, of juist rond het avondeten en naar bed gaan. En zo nodig in het weekend.

Meer weten?

Website de Rading >>

Methode-evaluatie Nanny Plus op nji.nl  >>

Artikel op hartvoorjeugd.nl over praktijkervaringen >>

Zie ook:

Professionele adviezen beïnvloeden opvoedingsaanpak
Kleurrijk ontwikkelingsmodel brengt diepgang in de opvoeding

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER