Veel ouders worstelen met psychische problemen. “Dit kan ten koste gaan van de ontwikkeling van hun kinderen”, vertelt GZ-psycholoog/IMH-specialist Petra Spuijbroek. “Veel van deze kinderen maken vrijwel iedere dag stemmingswisselingen mee. Die onvoorspelbaarheid kan hun ontwikkeling verstoren.” Zij adviseert hier ter dege rekening mee te houden. “Te meer daar ook het contact met professionals onder druk kan komen te staan.”

Petra Spuijbroek:: “Naast de ouder staan is niet alleen in het belang van het kind, maar ook van de eigen gezondheid en het werkplezier”

Psychische druk bij ouders kan gemakkelijk ontaarden in structurele onveiligheid in de vorm van emotionele of fysieke beperkte beschikbaarheid. “Hierdoor ontstaat een sterk verhoogde kans op psychische of fysieke kindermishandeling”, geeft Petra aan. Dit geldt overigens niet voor alle ouders met eigen problematiek, beklemtoont zij. “Gelukkig zoeken veel van hen gepaste hulp. Daardoor kunnen zij wel goed voor hun kinderen zorgen, al dan niet door het inbouwen van beschermende maatregelen in hun omgeving.”

‘Verdiep je in de wijze waarop je
naast de ouder kunt staan’

Helaas is contact maken met ouders die niet die stap nemen, vaak ingewikkeld. In het belang van hun kinderen is dit wel zeer gewenst. Te meer daar de wisselende gedragspatronen ook bij de volwassenen om hen heen tot verwarring kunnen leiden. “Kijk vooral wat op welk moment bij een ouder met deze problematiek in het belang van het kind kan worden gezegd of gedeeld”, raadt Petra aan. “Het contact hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar het is een kwetsbaar onderwerp. Wees je ervan bewust dat het een persoon met een probleem is. Ga na wat je ziet of voelt en wat het oproept in je handelen. Dat helpt bij het vinden van de juiste toon en ingang.”

Mocht je in de praktijk moeite hebben in de omgang met ouders met psychische problematiek, dan kun je je hierin scholen. “Meer kennis over stoornissen helpt.” Ook raadt zij aan om je te verdiepen in de wijze waarop je naast de ouder kunt staan. “Dat leidt tot een betere manier van contact en samenwerking.” Zij gunt een ieder de kennis en de handvatten om naast ouders te kunnen blijven staan. “Niet alleen in het belang van het kind, maar ook ten behoeve van eigen gezondheid en werkplezier.

Webinar

Samen met Dinie Craane, gezinsbegeleider/verpleegkundig specialist, verzorgt Petra Spuijbroek op 10 december van 19.30 – 21.30 uur een VROEG-webinar. Hierin koppelen zij kennis over psychopathologie bij volwassenen aan jarenlange praktijkervaringen binnen zowel de GGZ als bredere jeugdhulp. Zij gaan dan niet alleen in op de stoornissen die je zoal kunt tegenkomen, maar ook op de vraag wat het contact met ouders met deze problematiek zo lastig maakt. Ook geven zij handvatten om het contact met de ouders aan te gaan en je tegelijkertijd aan je professionele rol te houden. Je doet mee voor € 30,- (incl. BTW).

Naar het deelnameformulier >>

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER