Het platform Betrokken Vaderschap regio Groningen ondersteunt vaders die hun rol als opvoeder willen versterken. Daarbij wordt samengewerkt met lokale en landelijke maatschappelijke organisaties. Zo ook met de coalitie Kansrijke Start Groningen.

Aanvankelijk stond in het actieprogramma Kansrijke Start weinig over vaderschap en vaderbetrokkenheid. Terwijl Kansrijke Start juist de mogelijkheid biedt om rondom dat thema het verschil te maken. Daarom klopte Bernard voor een kennismaking aan bij de regionale coalitie in Groningen. Daar bleek het platform Betrokken Vaderschap nauwelijks bekend. Voor beide partijen reden voor een vervolgafspraak.

Kwetsbare gezinnen

Bernard Schlimbach is projectcoördinator van het Platform Betrokken Vaderschap regio Noord: Groningse partnerorganisaties die zich samen inzetten voor vaders, zodat die hun essentiële rol kunnen oppakken. Het actieprogramma Kansrijke Start biedt in zijn ogen de uitgelezen kans om nu echt te kunnen doorpakken. Hij zocht daarom aansluiting bij de coalitie van Groningen.

“Als het over kwetsbare gezinnen gaat, zijn de vaders vaak op een negatieve manier in beeld: ze zijn afwezig of ze plegen huiselijk geweld… Maar wat kunnen we doen om betrokken vaderschap vanaf het vroegste begin te stimuleren, en zo meer balans en veerkracht te brengen in gezinnen? Hoe kunnen we aankomende ouders stimuleren om met elkaar te praten over hoe zij invulling willen geven aan ouderschap en opvoeding, en hoe ze taken willen verdelen? Ik hoop dat organisaties en professionals, die kwetsbare gezinnen begeleiden, het actieprogramma Kansrijke Start aangrijpen om dit zelfonderzoek aan te gaan. Ook door actief te delen wat goed werkt om vaders, en dus ook kwetsbare vaders, te bereiken en in hun kracht te zetten.”

Vaderbetrokkenheid

Bernard en een aantal leden van Kansrijke Start wisselden informatie uit over het platform en het actieprogramma. En ze verkenden: wat kunnen we voor elkaar betekenen, waar zitten de raakvlakken en wat hebben we van elkaar nodig? Als gast ontvingen ze David Borman, verloskundige uit Utrecht, die zijn ervaring met en visie op het betrekken van vaders deelde. Dat vaderbetrokkenheid binnen Kansrijke Start Groningen meer aandacht verdient, was meteen duidelijk. Maar hoe? Voor een antwoord zocht Bernard contact met professionals via de platformleden en coalitiepartners.

Professionals uit de praktijk kregen per mail de vraag: hoe kunnen we vaders beter betrekken, liefst al voor of vanaf de zwangerschap? Waar zien jullie raakvlakken tussen Kansrijke Start en het Platform Betrokken Vaderschap en wat hebben we van elkaar nodig? 16 partnerorganisaties reageerden uitgebreid met aandachtspunten en ideeën over de best mogelijke aanpak voor meer betrokkenheid van aanstaande en jonge vaders in de eerste 1000 dagen (vanaf de conceptie). Bernard verzamelde reacties van onder andere Veilig Thuis, Humanitas, Nu Niet Zwanger (GGD), de kinderopvang, buurteams, de kraamzorg, het Jonge Kind Centrum, het NCJ en de Hanzehogeschool.

Hoe nu verder?

Het platform wil samen met partners de voorstellen verwerken tot concrete en in de praktijk goed bruikbare handvatten voor professionals. Dat vaderschap in de belangstelling staat, is in elk geval duidelijk. Wordt vervolgd!

Meer informatie over het Platform Betrokken Vaderschap regio Noord vind je op de website van Mankracht

Deelnemers aan het Platform Betrokken Vaderschap regio Noord zijn:
Gemeente Groningen, WIJ Groningen, Veilig Thuis, Het Kopland, Veerkracht Thuis (MJD), Dienst Justitiële Inrichtingen, GGD, SKSG kinderopvang, Groninger Forum, Platform voor Verbinding, Groningen Verwelkomt Vluchtelingen, Hanzehogeschool, Kraamzorg Het Groene Kruis en MJD/Mankracht.

Het Platform werkt samen met onder andere:
Jonge Kind Centrum, Stichting Zelfbewust Zwanger, Vadervisie, Pharos, Vadercursus, VDRS, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, netwerkgroep Aletta Jacobs School of Public Health, Nu Niet Zwanger en WIJ Groningen (opvoedondersteuning, jeugdzorg en systeemtherapie).

Lees verder op pharos.nl >>

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER