Tijdens een regiotour gingen in totaal tweehonderd JGZ-professionals onlangs met elkaar in gesprek over het versterken van ouderschap. De bijeenkomsten leverden veel bruikbare handvatten op. Tegelijkertijd bleek dat veel professionals de behoefte van ouders niet goed kennen. Hoe willen zij aangesproken worden? Op welke thema’s willen ouders inzoomen? Welke contactvorm past bij ouders van nu?

In september en oktober 2017 organiseerde het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) samen met de beroepsgroepen AJN en V&VN voor de tweede keer een regiotour voor professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Op vier locaties in het land gingen JGZ-professionals in gesprek over het versterken van ouderschap.

Preventieagenda

“JGZ, neem positie. Maak het vanzelfsprekende zichtbaar en gebruik daarbij technologie.” Met deze boodschap opende een regionale JGZ-manager één van de bijeenkomsten. De JGZ-managers stelden samen met de beroepsgroepen, brancheorganisaties en het NCJ de JGZ Preventieagenda op. De aanwezige JGZ-manager licht toe: “Met de Preventieagenda bundelt de JGZ-sector haar krachten. Ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezondheid vormen de vier pijlers van de agenda. Door een stevige inzet op de pijlers kan de JGZ een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van complexe maatschappelijke problemen.”

Kwetsbaarheid

“Wanneer je met ouders werkt, werk je met kwetsbaarheid”, benadrukte José Koster, expert op het gebied van ouderschap. “Verbinding is een voorwaarde bij spannende onderwerpen”. Koster maakte duidelijk dat deze verbinding te leggen is wanneer professionals zich richten op zowel het kindperspectief als het ouderperspectief. Professionals moeten zich bewust zijn van het feit dat ouder zijn kwetsbaar maakt: “Opvoederschap is een rol, tijdelijk en voorwaardelijk, ouderschap is géén rol, het is tijdloos en onvoorwaardelijk.” Hierbij belichtte zij de theorie van Alice van der Pas.

Regiotour
José Koster: “Wanneer je met ouders werkt, werk je met kwetsbaarheid”

De ouder van nu

Tijdens de bijeenkomsten was er ook aandacht voor de vraag  hoe de JGZ beter kan aansluiten bij ouders van nu. Aan energie en ideeën geen gebrek! Volgens professionals gebeurt er al veel, maar er zijn ook blinde vlekken. Door veranderingen in de maatschappij hebben ouders van nu andere behoeften. De professionals zijn het erover eens dat de JGZ meer met de tijd mee moet gaan. Als voorbeeld noemden zij onder meer outreachend werken: “We moeten ons bewegen naar plekken waar ouders zich bevinden.”

Veel professionals constateerden echter ook dat zij de behoefte van ouders niet goed kennen. “Er bestaat natuurlijk niet zoiets als ‘de ouder’”, merkt een professional op. Een andere constatering is dat de JGZ beperkt aandacht heeft voor ouderschap tijdens de schoolcarrière van het kind. Meer voor ouders betekenen in deze periode vraagt in veel gevallen om anders samenwerken met het onderwijs en ook anders organiseren van de JGZ zelf.

Perspectief nemen

José Koster gaf ook een introductietraining, waarin zij met JGZ-professionals aan de slag ging met het oefenen van perspectief nemen: “Er is veel meer dat je niet weet en ziet, dan dat je wel weet en ziet. Het perspectief van het kind is voor professionals vaak makkelijker te zien dan het perspectief van de ouder. Je kunt vaak ook maar één perspectief tegelijk zien. Als je je daar bewust van bent, kun je als professional ook bewuster schakelen tussen de perspectieven, zodat je wel in staat bent beide mee te nemen.” Koster zoomde in haar introductietraining in op het daadwerkelijk contact maken tussen de professional en ouder en het creëren van vertrouwen, zodat er ruimte ontstaat om uit te wisselen. Deze sessie was voor velen een eye-opener. Professionals werden bewust van het feit dat er meer aandacht voor ouders moet zijn.

In 2018 volgt er een nieuwe regiotour over de pijler ouderschap, houdt voor data en locaties website en nieuwsbrief van Ouders Centraal in de gaten.

Meer informatie:

Lees alles over aansluiten bij ouders in het themadossier ‘ouderschap’

Download de infosheet en theorietool over Ouderschap

‘Ouderschap’ is onderdeel van onze JGZ Preventieagenda, meld je aan voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over het thema ouderschap via de nieuwsbrief van Ouders Centraal

Meer informatie over José Koster via www.josekoster.nl

Lees blogs over ouderschap

Een keer sparren over hoe je in jouw JGZ-organisatie aan de slag kunt met het thema ouderschap? Neem contact op met NCJ-adviseur Marieke Timmermans. Zij denkt graag met je mee!

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER