Kinderen met ADHD, ongewenst gedrag en slechte schoolprestaties krijgen te snel en te lang medicatie. Dit heeft op de lange termijn geen voordelige en soms zelfs schadelijke effecten. Om deze kinderen beter te helpen, moet er meer worden ingezet op het versterken van hun omgeving en minder op medicatie. Dat blijkt uit promotie-onderzoek waarop Maruschka Sluiter aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In haar onderzoek vond Sluiter positieve effecten van het versterken van de directe omgeving van kinderen met ADHD. Zo hadden ouders na een training minder opvoedstress, communiceerden ze beter met hun kinderen en zagen ze bij hun kinderen minder problemen met aandacht en hyperactiviteit.

Een training voor professionals had eveneens positieve resultaten. Zij pasten de aangereikte informatie en gedragsprincipes toe in hun dagelijkse werk en deelden hun inzichten met collega’s.

Naast het versterken van de leefomgeving en het trainen van professionals moet er in de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs betere voorlichting komen over andere vormen van steun dan medicatie, aldus Sluiter.

Het proefschrift wil geen eenzijdige nadruk leggen op het psychosociale perspectief. Zwart-wit denken kan destructief zijn, nuance en balans zijn noodzakelijk. Inclusief denken en handelen, normaliserend, demedicaliserend en met een trapsgewijze en contextuele benadering, is voordelig voor kinderen, hun directe omgeving, de samenleving en overheden. Daarom verdient het meer aandacht. De uitdaging ligt in constructief denken en handelen en samen datgene doen wat nodig is in het belang van het kind.

Wild and willful – Shifting perspective and approach towards ADHD >>

Bronnen: NJi / Rijksuniversiteit Groningen

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER