Silhouetten gezinsleden

Steeds vaker worden kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen opgevangen in pleeggezinnen. De zorg voor een deel van deze kinderen wordt steeds intensiever. Dit vraagt om goede toerusting van pleegouders. Het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ draagt daar aan bij.

Het programma is ontwikkeld door Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en  werken samen aan het programma Versterken van de kracht van pleegouders tot en met juni 2019. Het programma draagt bij aan:
– Het vergroten van de kennis en vaardigheden van pleegouders;
– De kwaliteit van de opvoeding in en het leven van pleeggezinnen;
– Het slagen van pleegzorgplaatsingen (en dus het voorkomen van breakdown van plaatsingen);
– De duurzame inzet van pleegouders (het tegengaan van uitval van pleegouders en langer verbinden aan pleegouderschap);
– Het samen leren (samenwerking, versterking van en verbinding tussen alle partijen die betrokken zijn bij een pleegzorgplaatsing).

Vijf ontwikkellijnen

In het programma wordt gewerkt aan projecten en activiteiten die zijn ondergebracht in vijf ontwikkellijnen:

1. De winkel voor pleegouders 
Een inhoudelijk onderbouwd en compleet leer- en ontwikkelassortiment voor pleegouders, dat bestaat uit traditionele en eigentijdse (leer)vormen.
2. De werkplaats voor nieuwe inhoud en leervormen 
Meer variatie in het aanbod, door vernieuwing van het inhoudelijke aanbod en door de ontwikkeling van innovatieve leervormen.
3. De etalage voor het totale aanbod
Een goed bekend, toegankelijk overzicht van het landelijke leer- en ontwikkelaanbod, vanuit een centraal (digitaal) punt.
4. De doe-het-zelvers: pleegouders in regie
Pleegouders staan zelf aan het roer in de ontwikkeling van hun pleegouderrol en de professionals ondersteunen hen hierbij.
5. De duurzame organisatie en financiering 
De organisatie en financiering van het leeraanbod zijn geborgd, op basis van een overeenkomst met pleegzorgaanbieders en in samenwerking met gemeenten en andere partijen en programma’s.

Ontwikkelgroepen

Per ontwikkellijn worden een of meerdere ontwikkelgroepen samengesteld van mensen die aan de slag gaan met de uitvoering van projecten en activiteiten. Dit zijn pleegouders, medewerkers van pleegzorgaanbieders en anderen die hun bijdrage willen leveren. Wil jij ook een bijdrage leveren aan het realiseren van deze plannen? Je bijdrage kan groter of kleiner zijn, dat stemmen we af met jou. Laat het ons weten door te mailen naar: marrieloe.teraaij@jeugdzorgnederland.nl

Het programma Versterken van de kracht van pleegouders is tot stand gekomen met financiering van het ministerie van VWS. Het programma maakt onderdeel uit van het Actieplan Pleegzorg. De VNG is partner van dit programma en maakt deel uit van de stuurgroep.

Uitvoeringsplan

Meer informatie over de strategische hoofdlijnen van dit programma en de uitwerking van de activiteiten staan in het uitvoeringsplan.

Bron: pleegzorg.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER