Meervoudige en complexe problemen kunnen binnen een gezin veel stress veroorzaken. Vaak zijn er bij deze gezinnen meerdere hulpverleners betrokken. Langs elkaar heen werken vormt dan een valkuil. FamilieKracht, een integrale werkwijze voor gezinnen met multistress-problematiek, kan dit voorkomen.

Juist bij meervoudige en complexe problematiek liggen er binnen de hulpverlening risico’s op de loer. Zo kan het zijn dat de gezinnen niet de juiste hulp krijgen omdat ze niet precies binnen de indicaties van het aanbod passen. Deze gezinnen gaan dan van organisatie naar organisatie zonder dat de hulp effectief is. Het komt ook voor dat er veel verschillende hulpverleners betrokken zijn die zich ieder met een deel van de problematiek bezighouden. Dat stelt hoge eisen aan onderlinge informatie-uitwisseling en afstemming. Wanneer dat onvoldoende gebeurt, valt een gezin al snel tussen wal en schip. De werkwijze FamilieKracht is in ontwikkeling om voor deze specifieke gezinnen een passend antwoord te bieden.

Hoofddoel van FamilieKracht

Elk gezin waarbij sprake is van multistress-problematiek vraagt om maatwerk. Het hoofddoel van FamilieKracht is dat de jeugdige zich binnen het gezin weer veilig en gezond kan ontwikkelen. Dat wordt bereikt door in te zetten op het versterken van de veerkracht van alle gezinsleden en met het aanleren van een effectieve stresshantering. De gezinsleden krijgen handvatten om met stress en met emoties over allerlei onderwerpen om te gaan. Ook wordt het netwerk rondom het gezin actief ingezet. Het gezin leert daarbij hoe zij zelf steunbronnen kunnen aanboren.

Vier fasen

Ieder FamilieKracht-traject kent vier fases:
1. de startfase (indiceren, contactleggen, stress verminderen en veiligheid borgen)
2. de analysefase (in kaart brengen problemen en krachten)
3. de uitvoeringsfase (inzetten behandelingen)
4. de afrondingsfase (afsluiting traject)

Lees verder over Familiekracht >

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER