Het programma ‘Wij zien je Wel’ wordt voortgezet tot eind 2021 met als belangrijkste opdracht het borgen van wat in gang is gezet. In een unieke samenwerking tussen ouders, professionals en organisaties is een impuls gegeven aan de kwaliteit van leven voor gezinnen met een kind met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Minister De Jonge van VWS kondigde de verlenging van het programma aan tijdens congres ‘Onderweg van overleven naar leven’. Op het congres van de werkgroep Wij zien je Wel werd een rapport met aanbevelingen aangeboden aan de minister.

Bundel kennis en expertise

De tien aanbevelingen in het rapport benadrukken de noodzaak om kennis en expertise over deze specifieke groep mensen te bundelen. Op deze manier kan verder worden gegaan met het vereenvoudigen van (aanvraag)procedures, met het komen tot passende respijtzorg in elke regio, maar ook met het verlagen van drempels voor efficiënte toegang tot de juiste hulpmiddelen.

“De werkgroep heeft gezinnen met een kind met zeer ernstige beperkingen ondersteund. Zo geeft ze hen een gezicht door met hen te kijken wat nodig is”, aldus De Jonge. “Ik ben blij dat ‘Wij zien je Wel’ doorgaat. En dat we er samen aan kunnen bijdragen dat deze gezinnen er niet alleen voor staan.”

Impact op gezinnen

Op het congres werd tevens de film ‘Wat je niet ziet’ gelanceerd. Deze korte film laat zien wat de impact is van een kind met ZEVMB op het hele gezin. Ook geeft de film voorlichting over ZEVMB. De film is online beschikbaar.

Daarnaast is het e-zine ‘Wij zien je Wel in beweging’ gepresenteerd met persoonlijke verhalen van verschillende mensen uit de praktijk: ouders, professionals, organisaties en instanties vertellen over samen zoeken naar passende oplossingen.

Rapport ‘Onderweg van overleven naar leven’

Film ‘Wat je niet ziet’

E-zine ‘Wij zien je Wel in beweging’

Verbetering kwaliteit en organisatie zorg

De werkgroep ‘Wij zien je Wel’ zoekt naar verbetermogelijkheden in de kwaliteit en organisatie van zorg en ondersteuning van mensen met ZEVMB en hun gezinnen.

Lees meer over het project >

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER