Werken aan veilige opvoedsituatie

Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering gericht op het creëren van veiligheid voor kinderen in situaties waar sprake is van (een vermoeden van) kindermishandeling. De interventie, erkend als Goed onderbouwd, zet in op samenwerking met het gezin. Wat is de werkwijze?

De benaderingswijze beoogt een veilige (opvoed)situatie voor kinderen te creëren. Hulpverleners passen deze benaderingswijze toe in situaties waarin zij kindermishandeling vermoeden of signaleren. De interventie wordt gebruikt door medewerkers in de jeugdzorg en jeugdbescherming. In alle fasen van het traject werken zij samen met het gezin en de direct betrokkenen.

Veiligheidsplan

De professional brengt tijdens een netwerkbijeenkomst samen met de betrokkenen (waaronder professionals) de situatie gedetailleerd in kaart. Gezamenlijk maken zij een veiligheidsplan waarin SMART-geformuleerde veiligheidsdoelen staan en daaruit voortvloeiende afspraken, waarvoor alle betrokkenen verantwoordelijkheid nemen. Eén professional ziet met het netwerk toe op naleving van de afspraken. De samenwerkingsrelatie met het gezin en daarmee de basishouding van de professional is essentieel voor de aanpak.

Geïntegreerde aanpak

Ouders zijn vaak wel aanspreekbaar op hun verantwoordelijkheid als ouder. Signs of Safety benadert de ouder als partner in de hulpverlening. De werkwijze stelt de familie en het netwerk in staat verantwoordelijkheid te nemen voor de kinderen en de situatie te veranderen. Door respect voor de ouders te verbinden met de focus op veiligheid opent Signs of Safety de weg om gezamenlijk te werken aan een veilig thuis.

Goed onderbouwd

De interventie Signs of Safety voldoet aan de criteria voor Goed Onderbouwd, dat wil zeggen dat in de onderbouwing de werkzaamheid van de interventie aannemelijk is gemaakt met theorieën en empirische kennis. Als sterke punten benoemt de erkenningscommissie het oplossingsgericht werken en de aansluiting bij de belevingswereld, met betrekken van het netwerk, gestoeld op theoretisch bewezen werkwijze. Veiligheid van het kind blijft de focus. Bovendien is er goed cursusmateriaal aanwezig en mooie ondersteuning door het praktijkboek, DVD en trainingen.

Continue werken aan kwaliteit

Signs of Safety is in Australië ontwikkeld en inmiddels in meerdere landen geïmplementeerd. Organisaties, consultants en trainers uit die verschillende landen werken samen aan het bewaken van de kwaliteit en aan continue doorontwikkeling van het model (zie www.signsofsafety.net). Er zijn inmiddels verschillende assessment tools ontwikkeld om te monitoren hoe het model wordt toegepast.

Meer weten over Signs of Safety? Lees de beschrijving in de databank Effectieve sociale interventies

Bron: movisie.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER