In veel gezinnen is sprake van huiselijk geweld. Het inzetten van de Veilig Verder-aanpak kan zorgen voor veranderingen ten goede. Eén van de grootste verbetering is dat de gezinnen een betere kwaliteit van leven ervaren ten opzichte van de gebruikelijke werkwijze die in Nederland wordt ingezet na meldingen van huiselijk geweld. Dit blijkt uit onderzoek dat naar deze aanpak is gedaan in de regio Haaglanden.

In dit onderzoek, waarover ZonMw bericht, is nagegaan of de Veilig Verder-aanpak leidt tot minder kindermishandeling, geweld en trauma. Plus leidt tot meer veiligheid voor partners en kinderen dan de reguliere werkwijze in Nederland. Uit het onderzoek kwamen positieve resultaten naar voren.

Oplossingsgerichte werkwijze

De Veilig Verder-aanpak is een oplossingsgerichte werkwijze, die is gebaseerd op een in Australië ontwikkelde werkwijze (Signs of Safety). De aanpak wordt in de regio Haaglanden uitgevoerd door Veilig Verder-teams. Doel is om de verschillende soorten hulp die nodig zijn voor verschillende gezinsleden op elkaar af te stemmen. De werkwijze richt zich op het realiseren van een veilig opvoedklimaat binnen deze gezinnen. De aanpak gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid en kracht van ouders en hun kinderen, waarbij het sociale netwerk van het gezin een actieve bijdrage heeft.

Geweld neemt af en opvoedstress vermindert

Bij gezinnen waar bij de start van de Veilig Verder-aanpak sprake was van zeer veel geweld, nam dit in de loop van het traject heel duidelijk af. Ook werd de opvoedingsstress en klinische trauma’s bij ouders minder. De resultaten zijn vergelijken met een groep waarbij de gebruikelijke werkwijze is ingezet. Er blijkt nauwelijks verschil te zijn. Ook in die groep vonden de meeste verbeteringen op dezelfde manier plaats en is er geen duidelijk onderscheid met de Veilig Verder-groep. Wel was er sprake van meer verbetering bij een aantal gezinnen met een laag inkomen. Hier daalde het percentage werkloosheid en steeg de kwaliteit van leven van de gezinnen.

Op vrijwillige basis

De Veilig Verder-teams werken op basis van vrijwillige inzet van de gezinnen. Toch ervaren ouders en professionals de hulp niet altijd als volledig vrijwillig. De houding van de professional kan er wel voor zorgen dat de hulp niet als dwingende hulp wordt ervaren. Dit is ook belangrijk bij het winnen van het vertrouwen van de ouders. Veilig Verder biedt een kans om binnen het vrijwillige kader, met oog voor wensen en behoeften van de gezinsleden, te werken aan veiligheid en het voorkomen van gedwongen hulp. Wanneer ouders er zelf van overtuigd zijn dat er gewerkt moet worden aan veiligheid, is dit duidelijk bevorderlijk voor het succes van het Veilig Verder-traject.

Meer informatie

Rapport ‘Evaluatie Veilig Verder. Onderzoek naar proces en effectiviteit van de Veilig Verder werkwijze in de regio Haaglanden’

Infograpic Uitvoering regiovisie aanpak huiselijk geweld Haaglanden 2019-2022

Filmpje ‘Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?’

Compilatie talkshow ‘Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’

ZonMw-project Als de kracht van ouders ver te zoeken is: een quasi experiment naar de werkzaamheid van de werkwijze van de Veilig Verder Teams

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

ZonMw-thema Effect onderzoek

ZonMw-thema Jeugd

Bron: zonmw.nl

Zie ook:
Betrek gezin bij behandeling van kindermishandeling
Laagdrempelige toegang sleutel tot terugdringen huiselijk geweld

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER