Vakblad Ouders Centraal komt eraan!

Ruim twee jaar informeert platform Ouders Centraal over het belang van aandacht voor ouderschap en ouderbegeleiding in allerlei sectoren. Tot nu toe gebeurde dit vooral via een uitgebreid informatieaanbod op de gelijknamige website en in een wekelijkse nieuwsbrief. In 2020 breiden wij onze activiteiten uit met een online vakblad. Als lezer van de nieuwsbrief ontvangt u hier korting op.

Een goede samenwerkingsrelatie opbouwen met ouders. Dát is de insteek van Ouders Centraal. Het platform biedt handvatten om de rol van ouders en ouderschap nadrukkelijker over het voetlicht te brengen. Dat het initiatief wordt gewaardeerd, blijkt uit de gestaag toenemende aantal bezoekers aan de website en abonnees op de wekelijkse nieuwsbrief.

Meer diepgang

Tot nu toe wordt nieuws over werkervaringen, methodieken en onderzoeksbevindingen uit binnen- en buitenland slechts verzameld en samengevat. Dit kent echter zijn beperkingen. Het lanceren van het Vakblad Ouders Centraal met eigen content is daarom een logische vervolgstap. Voor het nieuwe blad gaan we auteurs gericht vragen om verdiepende artikelen te schrijven over alle aspecten van ouderschap anno 2019. Ook steken we in op  praktijkervaringen op het gebied van ouderschapsondersteuning en is er aandacht voor methodieken, nieuwe projecten, opinies en andere relevante ontwikkelingen.

Los en gebundeld

Inmiddels staan de eerste artikelen op de site van Ouders Centraal. In het begin zijn deze gratis maar de bedoeling is dat artikelen later tegen een kleine vergoeding kunnen worden gedownload en gelezen. Ieder kwartaal volgt een bundeling van deze artikelen, samen met enkele columns en los nieuws. En zo ontstaat het nieuwe blad.

De prijs van een los artikel gaat € 1,00 bedragen en een editie van Ouders Centraal is te downloaden voor € 7,50. Voor € 25,- per jaar ontvangt men alle artikelen en vakbladen van een jaargang. Lezers van de nieuwsbrief van Ouders Centraal ontvangen € 5,- korting en betalen voor een jaarabonnement € 20,- evenals VROEG-abonnees. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Wilt u een abonnement, stuur dan een mail naar info@ouderscentraal.nl en geef aan of u lezer van de nieuwsbrief van Ouders Centraal bent of abonnee van het magazine Vakblad Vroeg.

Meer weten?
Houd deze website in de gaten. Of nog beter: abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief die iedere donderdag verschijnt, klik hier!

Congressen

Ouders Centraal organiseert samen met Euregionaal Congresburo ook congressen en abonnees van onze nieuwsbrief ontvangen korting op de deelnameprijs.

15-04-2020: Congres Ouder-kindinteracties

Op dit congres, dat plaatsvindt in samenwerking met Ouders Centraal, zullen experts uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij de manieren waarop je als professional van betekenis kunt zijn wanneer het niet goed loopt tussen ouders en hun kinderen. Voor onze nieuwsbriefabonnees geldt een aantrekkelijke korting. Lees verder>

17-06-2020: Congres In verbinding blijven met ouders

Hoe kun je ervoor zorgen in verbinding met ouders te blijven zonder het gezamenlijk belang binnen hulpverlening, opvang en onderwijs uit het oog te verliezen? Werken vanuit een zogenaamde ouderbegeleidende positie biedt handvatten om steeds de verbinding te (her)vinden wanneer je weerstand ervaart of je machteloos voelt. Tijdens dit congres zal het concept van de ouderbegeleidende positie vanuit verschillende invalshoeken worden besproken. Lees verder>