Recensie ‘De Vaderfactor’ door Betsy van de Grift

Dit boek laat je ontdekken hoe vaders impact hebben op de ontwikkeling van kinderen, adolescenten en volwassenen. De Vaderfactor legt gevoelige plekken bloot in ons gedrag, in de keuzes die we maken in het dagelijks leven en bij het maken van onze toekomstplannen. Want, betoogt de schrijver, je handelt veel minder autonoom dan je denkt, op de achtergrond speelt de invloed van je vader op jouw leven een grote rol. Het boek biedt een interessant, bevlogen betoog en een kapstok voor de analyse van je gedrag volgens de Vaderfactor, maar laat helaas andere, complexere invalshoeken achterwege.

Het boek de Vaderfactor werd in 2006 geschreven door Stephan Poultner en eind 2019 in een vertaling van Marnix Reijmerink en Michiel Soeters voor de Nederlandse markt beschikbaar gemaakt. Het boek heeft de ambitie om mensen die willen reflecteren op hun gedragspatronen, bijvoorbeeld in de problemen die zij in hun werk ervaren, een effectief analysemodel aan te reiken. Dat model noemt Poultner : de Vaderfactor. De factor die onbewust jouw gedrag sterk beïnvloedt. Het ontdekken en blootleggen van de persoonlijke Vaderfactor in jouw leven kan blokkades opheffen en nieuwe richtingen aanwijzen, is de overtuiging van de auteur.

Toegankelijkheid

De Vaderfactor is een goed geordend en gestructureerd verhaal over de invloed van de vader op jouw hele leven. Hoe je vader was, en hoe je relatie met hem was, werkt levenslang door, zelfs na zijn dood. Het boek heeft een directe en persoonlijke aanspreektoon; het gaat over jou! Het model dat Poultner heeft geconstrueerd wordt doorheen het boek consequent herhaald en verdiept en van een zeer grote hoeveelheid casuïstiek voorzien. Dat leidt tot een goed begrip van het gedachtengoed van de auteur.

Mogelijk wordt de toegankelijkheid voor de Nederlandse markt beperkt door de Amerikaanse uitstraling van: Yes you can!! Er wordt vaak de nadruk gelegd op het belang van loopbaan- en carrièrekeuzes en de mate waarin je die zèlf succesvol kunt beïnvloeden.

Theoretische onderbouwing

Het boek is voorzien van drie vormen van bronvermelding: eindnoten per hoofdstuk, een literatuurlijst met ruim 90 titels van voornamelijk boeken en een uitgebreide trefwoordenlijst. Bij lezing valt op dat sommige statements of bronnen die in de tekst als kennelijk heel relevant worden beschreven, niet in de eindnoten of literatuurlijst staan. Daardoor blijft de oorsprong van onderdelen van het Vaderfactormodel onbekend en naar mijn idee onvoldoende onderbouwd. De grootste tekortkoming met betrekking tot de onderbouwing van het model is echter de eendimensionale benadering. De auteur verklaart niet waarom hij juist de invloed van de vader op jouw gedrag en keuzes elementair vindt. Andere verklaringen zoals de genetische invloed of de invloed van vrienden en collega’s worden in het model niet meegenomen, terwijl daar in de wetenschap veel aandacht en evidentie voor is. Deze eenzijdigheid in de benadering knelt vooral daar, waar er té eenvoudige oorzakelijke verbanden worden gelegd tussen bijvoorbeeld de ‘hechtingsstijl’ van de vader en later optredende depressies bij het al lang volwassen geworden kind.

Toepasbaarheid

Het boek heeft, stellen de auteur en de vertalers, grote ambities. Je kunt er ‘heling door vinden voor pijnlijke ervaringen’ en het boek kan je coachen naar ‘een vreugdevoller leven’. Het zou fijn zijn als sommige gebruikers deze ervaringen na lezing ook daadwerkelijk opdoen. Zelf denk ik dat dit boek geschikt is voor mensen die op knooppunten van hun leven, zichzelf eens nader willen beschouwen. Het boek biedt daarvoor positieve en actieve ‘graaf jezelf af’-aanwijzingen. Het belichten van je eigen leven en mogelijke problemen die je daarin ervaart, vanuit de rol die je vader in je leven heeft vervuld, kan echter als risico hebben dat je vervalt in een soort amateurpsychoanalyse.

Persoonlijk denk ik daarom dat dit boek niet meer voor de lezer kan doen, dan het bieden van een andere kijk op jezelf, als onderdeel van een breder spectrum.

De Vaderfactor >>

Na een carrière in de zorg vervulde Betsy van de Grift drie bestuursfuncties in de kinderopvang. Ook was zij enkele jaren directeur van de stichting BKK. Vanuit haar eigen onderneming publiceert zij inmiddels 10 jaar boeken en artikelen met een neurowetenschappelijke benadering van vraagstukken in kinderopvang en kleuteronderwijs. Ook is zij mede-eigenaar en bestuurder van een kinderopvangonderneming

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER