In Utrecht starten drie Wijkacademies Opvoeden. In Hoograven, Kanaleneiland en Leidsche Rijn gaat een kerngroep van ouders met elkaar in gesprek over opvoeden. Samen kiezen ze belangrijke thema’s om in de wijk aan de orde te stellen en zoeken zij naar creatieve manieren om andere bewoners van de wijk daarbij te betrekken.

De Wijkacademies Utrecht zijn ingebed in het landelijk programma van Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie en worden uitgevoerd binnen het project ‘Gewoon opvoeden versterken’. Dit project beoogt een bijdrage te leveren aan het realiseren van de transformatiedoelen, in het bijzonder aan het demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren.

Gewoon opvoeden versterken
Het initiatief maakt onderdeel uit van het project ‘Gewoon opvoeden versterken’. Essentie hiervan is dat er in een buurt of wijk een kerngroep van zo’n tien tot twaalf bewoners (ouders) wordt gevormd die zich zelf ten doel stelt om gedurende vier jaar een Wijkacademie Opvoeden te programmeren en hier zoveel mogelijk andere bewoners en bestaande organisaties en instellingen bij te betrekken. Wie er betrokken wordt kan per programmaonderdeel variëren. De kerngroep houdt zich vooral inhoudelijk met de programmaontwikkeling bezig. Er kan gewerkt worden met de deelprogramma’s van Opvoeden is een gesprek, maar andere programma’s en activiteiten zijn ook mogelijk. De

Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht werken in dit project onder meer samen met de gemeente, Lokalis, de Jeugdgezondheidszorg, sociaalmakelorganisaties DoenJa en VoorUit, en jongerenwerk JoU Utrecht. Meer informatie is te vinden op de website van AWTJ Utrecht.

Uitgangspunten
Uitgangspunten bij het ontwikkelen van de Wijkacademies zijn:

  • Uitgaan van de eigen kracht van mensen, niet van probleemdenken
  • Levensverhalen als basis voor het gesprek
  • Uitwisseling tussen bewoners van verschillende achtergronden (allochtoon én autochtoon)
  • Initiatiefrijk en outreachend
  • Netwerkbenadering, waardoor mensen wisselend heel actief en meer op afstand betrokken kunnen zijn
  • Programmatisch en methodisch werken 

Verdieping
Een Wijkacademie Opvoeden is dus geen instituut met een vast curriculum, maar een programma dat bewoners stimuleert om met elkaar in gesprek gaan, van elkaar te leren en allianties aan te gaan met scholen en instellingen in de buurt. Om ook mogelijkheden tot verdieping te scheppen, heeft de wijkacademie de beschikking over een ‘databank’ van academici en andere deskundigen die op toegankelijke wijze theorieën over bijvoorbeeld ontwikkelingspsychologie of interculturele pedagogie kunnen overdragen en bespreekbaar maken. Het programma van een wijkacademie duurt vier jaar. De academies vinden een onderkomen in bestaande centra en gebouwen zoals buurthuizen, bibliotheken en dergelijke.

Rol BMP
Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP)  draagt ook zorg voor een apart scholingsprogramma voor professionals van instellingen uit de omgeving van de wijkacademie, zodat die op den duur in staat zijn de begeleiding uit te voeren. Daarnaast zorgt BMP voor landelijke bekendheid van de experimenten, het toegankelijk maken van de uitkomsten hiervan, het vormen van een kring betrokken academici en momenten van uitwisseling tussen de drie experimentgemeentes.

Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER