Veel vaders zijn pleger (geweest) van partnergeweld en/of kindermishandeling. Caring Dads richt zich specifiek op hun rol en verantwoordelijkheid als vader en opvoeder. De interventie is in september 2016 erkend als ‘Goed Onderbouwd’ door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies.

Caring Dads is gebaseerd op twee uitgangspunten: 1) voor vaders als betrokkenen bij de combinatie van kindermishandeling en huiselijk geweld is een specifieke interventie noodzakelijk, en 2) de bescherming van de kinderen vereist een aanpak die verder gaat dan alleen het aanbieden van een interventie aan vaders. Beide uitgangspunten en de uitwerking daarvan in Caring Dads wordt in dit werkblad onderbouwd op basis van wetenschappelijk onderzoek naar werkzame elementen voor een effectieve aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Doel
Het hoofddoel van de interventie is het terugdringen van (het risico op) kindermishandeling door de vader en/of het getuige zijn van huiselijk geweld van de vader tegen hun moeder, om daarmee de ontwikkelingskansen van de kinderen en hun mogelijkheden tot herstel van eventueel opgelopen schade te vergroten. Om dit hoofddoel te bereiken, moeten in de Caring Dads groepsinterventie bij de vaders specifieke subdoelen worden bereikt op het gebied van (onder andere) het nemen van verantwoordelijkheid voor het geweld, opvoedingsvaardigheden, positieve ondersteuning van de moeder-kindrelatie, en realistische verwachtingen over de toekomstige invulling van de vaderrol en relatie met de (ex-)partner. Ter ondersteuning van het bereiken van het hoofddoel worden voldaan aan contextuele randvoorwaarden die worden bereikt of versterkt door middel van het Caring Dads Moedercontact en het Caring Dads Gecoördineerd Case-management.

Aanpak
De aanpak bestaat uit zeventien groepsbijeenkomsten. Het betrekken van de moeder en gecoördineerd casemanagement zijn randvoorwaarden. De groepen (van 6-10 mannen) worden geleid door een mannelijke en vrouwelijke trainer.

Beoordeling
In onderzoek geven deelnemers aan geleerd te hebben meer vanuit de behoeften van het kind te denken en te handelen. De trainers zien duidelijke veranderingen in het gedrag en houding van de deelnemers.

Lees verder op de website www.justitieleinterventies.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER