Ouders van een kind met autisme zitten vaak vol stress. Daardoor lopen ze meer kans op gezondheidsproblemen dan ouders van kinderen zie zich normaal ontwikkelen. Het inzetten van op spel gebaseerde interventies biedt hulp aan kinderen met autisme én hun ouders.

“Als je een kind hebt met autisme word je enorm geconfronteerd met je eigen grenzen”, aldus Wietske Ester, psychiater en verbonden aan Sarr Autisme Rotterdam. “Je ervaart vaak meer stress en je kan soms somber of angstig zijn. De stress die ouders van een kind met autisme ervaren heeft impact op de fysieke gezondheid. We weten inmiddels door wetenschappelijk onderzoek dat leven in chronische stress de levensduur verkort. Deze ouders verdienen meer aandacht om stress tegen te gaan. Dit is essentieel voor de gezondheid en veiligheid van het hele gezin. Want hoe meer stress vader en moeder ervaren, hoe meer stress bij het kind.”

Spelinterventies

Interventie gebaseerd op spel bieden ondersteuning aan kinderen met autisme én hun ouders. Dit blijkt uit de recente publicatie van Sarr Autisme Rotterdam over het effect van spelinterventies bij kinderen met autisme en hun ouders. Omdat een overzicht ontbrak, vergeleek het expertisecentrum 32 wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van de effectiviteit van 9 verschillende spelinterventies bij kinderen met autisme (ASS) en hun ouders. Dit review werd volgens de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) uitgevoerd.

De kwaliteit van de studies verschilde. Toch concludeert het expertisecentrum in dit artikel dat op spel gebaseerde interventies een positief effect hebben op de symptomen van autisme. Maar ook op het dagelijks functioneren en de afstemming van ouders met hun kind.

Theraplay

De onderzoeksbevindingen onderstrepen echter wel de noodzaak voor meer gedegen onderzoek op dit onderwerp. Het onderzoek van het Sarr Expertisecentrum Autisme naar het effect van Theraplay bij kinderen met autisme én hun ouders voorziet in deze behoefte.

Momenteel doet het expertisecentrum onderzoek naar het effect van deze therapievorm voor kinderen: Theraplay. Daarbij worden tegelijkertijd de mentale en fysieke gezondheid van de ouders meegenomen. Centraal staat het verbeteren van de ouder-kindrelatie. Ouders leren om met hun kind met autisme om te gaan. Om gevoelens bij hun kind te herkennen en daardoor hun kind beter te begrijpen en te kunnen begeleiden. Het is een erkende methode, maar nog nooit onderzocht bij kinderen met autisme.

Band verbeteren tussen ouders en kind

Ester: “Deze behandeling heeft als doel de band tussen ouders en kind te verbeteren door spelactiviteiten. We meten bij het begin van de therapie, na zes maanden en na twaalf maanden ook de lichamelijke stress van de ouders. Dit gebeurt door diverse maten van het metabool syndroom in kaart te brengen als ook via het niveau van het stresshormoon cortisol. Zo kan je zien of de stress afneemt en of er een relatie is met de speltherapie. Of Theraplay als interventie een rol kan spelen in het verminderen van stress bij ouders van een kind met autisme weten we nog niet. Dat weten we pas als het onderzoek is afgerond. De eerste resultaten verwachten we  in het najaar te kunnen delen’.

Systematic review van het Sarr Autisme Rotterdam: “Effectivity of play-based interventions in children with autism spectrum disorder and their parents: a systematic review”.

Wetenschappelijk onderzoek over de lichamelijke effecten van chronische stress: ‘Biological Consequences of Psychological Distress in Caregivers of Children with Autism Spectrum Disorder and its Potential Relevance to Other Chronic Diseases Including Cancer bij ouders van kinderen met autisme’

Bron: youz.nl

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER