stiefgezin

Het opbouwen van een nieuw gezin na een scheiding is erg ingewikkeld: maar liefst twee van de drie tweede huwelijken mislukken. Ook kinderen zijn daarvan opnieuw de dupe. Het ‘Stiefouderschapsplan’, dat is afgestemd op verschillende gezinssituaties, helpt de ouders op weg bij het maken van een nieuwe start.

Het opbouwen van een nieuw gezin lijkt soms een onmogelijk exercitie, vertelt filosofe Corrie Haverkort. Samen met pedagoog Marlijn Kooistra-Popelier en advocaat Aleide Hendrikse-Voogt ontwikkelde ze het ‘Stiefouderschapsplan’, kortweg het Stiefplan. Dit bestaat uit een beschrijving van verschillende stiefgezinnen en achttien onderwerpen waar stiefouders afspraken over kunnen maken wanneer ze een nieuw gezin starten of al een samengesteld gezin hebben.

Stiefouderschapsplan

“Het Stiefplan sluit aan op het verplichte ouderschapsplan. Het is niet verplicht, maar een hulpmiddel”, vertelt Corrie Haverkort. “Voordat ouders aan het nieuwe gezin beginnen, denken ze vaak dat het allemaal wel goed komt, maar in de praktijk blijkt dat de nieuwe gezinssituatie vaak tot problemen leidt. De bedoeling van het plan is om ouders van tevoren voor te lichten over hun nieuwe situatie.”

“In de wet is vastgelegd dat gescheiden ouders samen een ouderschapsplan moeten opstellen. Wij vinden dat er op dezelfde manier ook een Stiefplan zou moeten zijn. Ik denk dat we nog niet klaar zijn in onze samenleving om het bij wet vast te leggen, maar het is eigenlijk net zo belangrijk als het ouderschapsplan. Je kunt veel problemen in je nieuwe gezinssituatie voorkomen als je weet wat de valkuilen zijn en hoe je daarmee om moet gaan. Uit ervaring met honderden gezinnen zien we dat dat werkt. ”

Vijf tips uit het stiefplan

  1. “Spreek duidelijk met je nieuwe partner af wie de hoofd-opvoeder is en wie mee-opvoeder. Stel elkaar de vraag wat je allebei belangrijk vindt in de opvoeding en bij de verdeling van de taken.”
  2. “Bespreek met elkaar hoe je wilt omgaan met het verschil tussen je eigen kinderen en de stiefkinderen. In de praktijk blijkt dat als je alle kinderen hetzelfde behandelt, het tot pijnlijke situaties leidt. Je mag best laten merken dat er verschillen zijn tussen je eigen kinderen en die van je nieuwe liefde. Door bijvoorbeeld een keer per week alleen met je eigen kind af te spreken. En op een ander moment weer iets extra’s doet met je stiefkind. Zo houdt je kind een speciale band met zijn eigen ouder en is er ook gelegenheid om een band op te bouwen met de stiefouder.”
  3. “Overleg hoe het contact met andere ouder (de ex) moet zijn. In de voorbeelden van honderden gezinnen hebben we gezien dat je eigenlijk niet opnieuw kunt gaan samenwonen als je geen ruimte in je hart en agenda hebt voor je ex-partner. Die zal namelijk altijd nog binnen komen lopen, met spullen van de kinderen of met verhalen over de kinderen. Ook als er ruzie is tussen de gescheiden ouders. Kijk daarom hoe je een ernstig verstoorde relatie met je ex kunt verbeteren, desnoods met hulp. Dat is bevorderlijk voor je nieuwe relatie en je nieuwe gezin.”
  4. “Spreek met elkaar af hoe je verjaardagen, vakanties en feestdagen wilt vieren en welke gezinsrituelen je belangrijk vindt. Juist dit soort zaken zorgen vaak voor problemen. Als je in het begin nog helemaal verliefd bent denk je vaak: ach, dat komt wel als het zover is. Maar in de praktijk blijkt dat het dan toch frustraties oplevert. Je kunt dat beter voor zijn door het al in een heel vroeg stadium te bespreken.”
  5. “Blijf altijd communiceren en blijf zoeken naar mildheid naar anderen maar ook naar jezelf. Na een scheiding is de lijst frustraties vaak eindeloos lang, maar het helpt niet als je je energie daarop richt. Natuurlijk moet je niet over je heen laten lopen, maar je kunt wel proberen je te richten op en kracht te putten uit dat wat er wél goed gaat. En het belangrijkst: als er conflicten zijn, vecht die dan niet uit in het bijzijn van de kinderen. Ergernis mag best, maar ruzie is echt schadelijk. Zonder ruzie zijn kinderen in alle gevallen veel beter af.”

Verder lezen

Meer informatie vind je op de site van stichting Nieuw Gezin Nederland en www.stiefplan.nl.

Het Stiefplan is afgestemd op verschillende gezinssituaties. Een korte versie kun je hier downloaden. De volledige versie van het stiefplan staat in het boek ‘Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin’ van Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra en Aleide Hendrikse-Voogt.

In een interview gaat Haverkort uitgebreid in op de oorzaken van het sneuvelen van het merendeel van de tweede huwelijken. 

ZEMBLA: Stiefkind van de rekening

In de uitzending ‘Stiefkind van de rekening’ van 6 december onderzoekt ZEMBLAonderzoekt hoe het komt dat twee op de drie samengestelde gezinnen sneuvelt en wat dit voor de betrokken kinderen betekent.

>> Kijk terug: Stiefkind van de rekening

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER