Gedoe om kind bij scheiding
Bird nesting bij scheiding

Het kind moet meer centraal komen te staan bij een echtscheiding. Dat vinden niet alleen hulpverleners die met kinderen werken, maar ook de gescheiden ouders: 70% geeft dat – achteraf – zelf ook aan. Bovendien vinden ze dat de kinderen minder belast moeten worden met de sores rond de scheiding.  

Nederland kent ongeveer 70.000 scheidingen per jaar. Maar liefst 10% daarvan zijn conflictueuze of vechtscheidingen. Het aantal complexe scheidingen neemt bovendien toe. “Kinderen krijgen veel meer mee dan ouders denken”, weet Annemarie Profittlich, bestuurder in de jeugdhulp en bij Ouderschap Blijft. “Ze zijn direct partij, dat moeten ouders zich beseffen.”

Beperk negatieve effecten

Profittlich benadrukt dat niet alleen de ex-partners door moeten na een scheiding, maar ook de kinderen. “Met twee ouders die los van elkaar staan, met alle problemen van dien.” Een kind worstelt dan ook met vragen als ‘waar ligt mijn loyaliteit’ en ‘hoe ga ik om met de nieuwe relatie van mijn moeder of vader’, die overigens in veel gevallen ook weer strandt. “Als we ons beseffen dat kinderen na scheiding tweemaal zoveel problemen hebben als jeugdigen uit intacte gezinnen, dan hebben we als volwassenen wat te doen. We moeten ervoor zorgen dat de negatieve effecten op kinderen zo veel mogelijk worden beperkt.”

Vorm van kindermishandeling

“We kunnen voorkomen dat kinderen meegesleept worden in de ellende van hun ouders”, vindt Profittlich. “Kinderen worden beschadigd door een vechtscheiding. Te vaak wordt dat nog weggewuifd, maar we moeten niet naïef zijn. Kinderen horen veel meer dan je denkt en lopen bij conflicten als deze echt op hun tenen. Het is een vorm van kindermishandeling, daar moeten ouders zich bewust van zijn. Het onbezorgd kind zijn is echt wel weg na een vechtscheiding van je ouders.”

Scheiden zonder schade

André Rouvoet, voormalig politicus en voorzitter van het Platform ‘Scheiden zonder schade’ ontvouwt binnenkort zijn plannen en handvatten voor de aanpak van de toegenomen hoeveelheid conflictscheidingen. Dit doet hij op 25 maart tijdens het congres: Bouw een brug. Het kind centraal bij conflictscheidingen. Op het congres wordt verder – aan de hand van dagvoorzitter Frénk van der Linden – via praktijkervaringen en recente informatie uit de wetenschap getracht antwoorden te vinden op de vragen: ‘hoe verlagen we het aantal conflictscheidingen’ en ‘hoe zetten we het kind centraal bij iedere scheiding’.

Profittlich is blij met het initiatief voor een congres waarin praktijk en wetenschap samenkomen: “We starten met een film waarin kinderen vertellen hoe zij de scheiding van hun ouders hebben ervaren. Enorm indrukwekkend. Naast de inhoudelijke inbreng van onder meer Marsha Pinedo van Villa Pinedo en André Rouvoet verheug ik me op de ontmoeting. Er komen zoveel mensen van diverse pluimage bij elkaar, dat er volgens mij mooie verbanden kunnen worden gelegd.”

Congres Bouw een brug

Het congres Bouw een brug. Het kind centraal bij conflictscheidingen’ vindt plaats op maandag 25 maart 2019 in Utrecht. Het congres, een initiatief Stichting Ouderschap Blijft, is bedoeld voor iedereen betrokken bij de hulp tijdens en na een (conflict)scheiding. Klik hier voor meer informatie over het programma.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER