Gedoe om kind bij scheiding
Bird nesting bij scheiding

Een rapport van het Platform Scheiden zonder Schade stond afgelopen week volop in het nieuws. Om schade bij kinderen als gevolg van een scheiding te voorkomen, wordt gepleit voor een steunfiguur voor het kind, een scheidingsloket bij de gemeente en een alternatieve scheidingsprocedure bij de rechter. 

Zo’n 16.000 kinderen hebben nu ernstige last van de scheiding van hun ouders. Ze hebben moeite op school, emotionele stress, vertonen meer crimineel gedrag en krijgen vaker problemen in toekomstige relaties. De boodschap van André Rouvoet, voorzitter Platform Scheiden zonder Schade: als samenleving pikken we dat niet langer. Er moet bij een scheiding meer oog zijn voor het kind.

Agenda voor Actie

De rapportage ‘Scheiden… en de kinderen dan?’, met als ondertitel ‘agenda voor actie’ werd in ontvangst genomen door ministers Dekker (Rechtsbescherming) en De Jonge (Volksgezondheid). Het rapport bevat veel concrete actielijnen. Die acties bestrijken het hele scheidingsproces, vanaf het beginnend ouderschap tot een nieuwe procedure bij de rechter. André Rouvoet over de bevindingen van het Platform: “Als samenleving moeten we er alles aan doen om te voorkomen dat het kind nadelige gevolgen ondervindt van de scheiding van zijn ouders. Ouders zijn in deze periode minder beschikbaar voor hun kind en dit kind heeft dus steun nodig.  Ook ouders moeten beter begeleid worden door zowel de sociale omgeving als door de hulpverlening en juridische instanties. Het is een groot maatschappelijk probleem dat we samen moeten oplossen.”

Het Platform bracht volgens Rouvoet alle betrokken disciplines samen; van advocatuur tot hulpverlening en van gemeente tot kinderbescherming. Ook ervaringsdeskundigen hebben bijgedragen aan het geven van inzicht in deze complexe materie die zo’n verregaande impact heeft op het leven van duizenden kinderen in Nederland. “Met het verslag ligt er nu een basis waarmee we ons samen kunnen inzetten om de schade door scheidingen in de toekomst te minimaliseren”, aldus Rouvoet. “Nu is het tijd voor actie.”

De-escalatie

In een eerste reactie bedankte Minister Sander Dekker het Platform voor zijn inzet. “Er is belangrijk werk verricht. Het kabinet neemt het onderwerp zeer serieus. Boven alles moeten we schade bij kinderen voorkomen, hun positie mogen we niet uit het oog verliezen. Na een scheiding blijf je immers wel samen ouders van de kinderen. Daarom moet de juridische afwikkeling van een scheiding zoveel mogelijk gericht zijn op de-escalatie. Daarnaast moeten we blijven investeren in de samenwerking tussen gemeente, hulpverlening en rechtspraak.”

Stel belang kind voorop

Minister Hugo de Jonge onderschrijft de woorden van Dekker. “Als je ouders scheiden, dan is dat voor elk kind traumatisch. Nu zijn kinderen vaak de dupe van langslepende procedures waarbij de ene ouder de andere vertelt waarom hij of zij niet deugt. Wie komt er dan op voor de belangen van het kind? Wie zorgt ervoor dat in het belang van het kind snellere besluiten worden genomen? Met dit rapport hebben we daarvoor concrete adviezen in handen.”

Documenten

Brief Tweede Kamer Platform Scheiden zonder Schade

Rapport ‘Scheiden…en de kinderen dan?’

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER