Professionals kunnen vanaf nu gebruik maken van het vernieuwde Individueel Zorgplan (IZP). Het plan is bedoeld om afspraken vast te leggen over de zorg en behandeling van kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende diagnose. De testfase duurt acht maanden, waarna het IZP nogmaals geëvalueerd en zo nodig aangepast zal worden.

Het vernieuwde Individueel Zorgplan is ontwikkeld na uitvoerig onderzoek in samenwerking met ouders en zorgverleners. Hantering van het IZP is essentieel in de zorg voor ernstig zieke kinderen.

Als een kind niet meer beter wordt, dan komt er veel op het gezin af. De zorg voor het kind is intensief en wordt vaak door meerdere zorgverleners uit allerlei disciplines gegeven. Deze zorgverleners moeten allemaal met elkaar samenwerken en op de hoogte zijn van alle informatie en afspraken rondom kind en gezin.

Aandacht voor alle leefdomeinen

Naast het maken en vastleggen van afspraken moet het IZP ook helpen de zorg in het ziekenhuis, de zorg thuis en in de eigen omgeving (zoals op school) op elkaar te laten aansluiten. De zorg kan dan namelijk sneller van elkaar overgenomen worden. Uniek aan het IZP is dat er niet alleen oog is voor de lichamelijke zorg voor het kind, maar ook voor de psychologische, sociale, pedagogische en spirituele aspecten.

Opstellen bij diagnose

Judith Aris-Meijer, projectleider en postdoc onderzoeker kinderpalliatieve zorg UMC Groningen, in een interview met ZonMw: “Een IZP is er voor kinderen in de hele palliatieve fase. Dit is iets anders dan de palliatief terminale fase. Kinderen kunnen vanwege hun complexe aandoening soms jaren in de palliatieve fase zijn. Met het herziene IZP streven we ernaar dat de hoofdbehandelaar het invullen binnen 8 weken na de diagnose opstart, in overleg en samenwerking met de ouders. Dit kunnen zij tijdens het hele traject aanpassen.”

Meer informatie

Zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor een ernstig ziek kind kunnen in aanraking komen met het vernieuwde IZP. Daarom kunnen zij op kinderpalliatief.nl het IZP inzien zodat zij weten wat ze kunnen verwachten. Ouders en verzorgers kunnen met de hoofdbehandelaar, behandelend kinderarts of kinderverpleegkundige bespreken of er voor hun kind een IZP opgesteld kan worden.

Handige links:
Lees het artikel “Het Individueel Zorgplan: hoe zat het ook alweer?
Bekijk de korte introductievideo over kinderpalliatieve zorg
Informatiepagina Individueel Zorgplan

Bron: kinderpalliatief.nl

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER