Kindermishandeling
Kindermishandeling voorkomen

Balans is het ‘Meldpunt voor dwang en drangmaatregelen’ gestart. Hiervoor roepen zij ouders en professionals op hun signalen te melden, zodat hier gezamenlijk aandacht voor kan worden gevraagd.

Niet voor alle kinderen is er goed onderwijs en passende zorg beschikbaar. Scholen en instellingen zijn dan handelingsverlegen. Omdat ouders verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van hun kind, ontstaan er soms conflicten met school en hulpverleners. Ouders wordt dan vaak gevraagd om genoegen te nemen met minder goede oplossingen. Zij weigeren dat omdat zij vrezen dat hun kind dan onvoldoende hulp krijgt, of zelfs verder achterop raakt. Als in die situaties de standpunten zich verharden kan dit leiden tot een vertrouwensbreuk en zelfs maatregelen zoals dwang en drang richting ouders. In dat geval worden ouders onder druk gezet om iets te doen waar zij niet achter staan.

‘Veilig Thuis’-meldingen

Balans ziet in dit soort situaties steeds vaker Veilig Thuis (VT) meldingen. Naast dat hier sprake is van focusverschuiving (ontbreken van passend aanbod) zijn deze VT-meldingen ook nog eens traumatiserend voor ouders en kinderen en kan de impact voor hen langdurig zijn. Beleidsmakers weten dit, maar komen al jarenlang steeds met nieuwe maatregelen die de route naar VT-melding nog makkelijker maken. Balans krijgt van ouders en hulpverleners signalen dat deze situaties zich voordoen en willen daar onderzoek naar doen.

Oproep: meld signalen

Over dit onderwerp voert Balans gesprekken met ouders, hulpverleners en andere betrokkenen zoals Ieder(in), Ouders & Onderwijs en het NJi. Balans roept ouders en professionals op hun signalen te melden, om hier gezamenlijk aandacht voor te vragen. Stuur uw mail naar meldpunt@balansdigitaal.nl Van de reacties wordt een analyse gemaakt.

Bron: balansdigitaal.nl

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER