In Nederland hebben ruim 3,3 miljoen mensen één of meerdere kinderen onder de 18 jaar die thuis wonen. Om deze groep te helpen met hun politieke keuze hebben Ouders & Onderwijs en Stichting Voor Werkende Ouders een speciale kieswijzer voor ouders ontwikkeld: Kieswijs Ouders.

De kieswijzer geeft ouders inzicht in de standpunten van politieke partijen op het gebied van onderwijs, opvoeding, opvang en zorg. Lobke Vlaming, directeur Ouders & Onderwijs: ‘Ouders met kinderen onder de 18 jaar maken bijna een kwart van de totale kiezers uit. Logisch dus dat de politiek aandacht besteedt aan thema’s die voor ouders belangrijk zijn, zoals goed onderwijs, betaalbare kinderopvang en een goede combinatie werk-privé. Met deze kieswijzer willen we ouders helpen een keuze te maken voor een politieke partij die opkomt voor hun belangen en meningen.’

De stem van ouder én kind

Nederland telt ruim 3,3 miljoen kinderen onder de 18 jaar. Zij mogen nog niet stemmen. Ouders stemmen daarmee niet alleen voor hun eigen belangen, maar ook voor de belangen van hun kind(eren). Naast grote thema’s als zorg, economie en milieu zijn er ook thema’s die specifiek voor ouders van belang zijn. Zoals het lerarentekort, klassengrootte, toegankelijkheid van de kinderopvang en verlofregelingen. Kieswijs Ouders gaat over juist deze thema’s.

Marjet Winsemius, directeur Stichting Voor Werkende Ouders: ‘Juist nu valt er met betrekking tot de Tweede Kamer Verkiezingen voor ouders veel te kiezen. De komende kabinetsperiode moeten er grote keuzes gemaakt worden op bijvoorbeeld de thema’s lerarentekort, verruiming en versimpeling van verlofregelingen en de financiering van de kinderopvang. Voor ouders is het fijn om via onze kieswijzer te bepalen waar ze staan op deze thema’s en welke politieke partij(en) daar het beste bij aansluit.’

Kinderen interviewen politici

Benieuwd hoe de diverse politieke partijen denken over onderwijs, kinderopvang en de combinatie werk en gezin? Vier kinderen uit groep 8 mochten hun meest prangende vragen stellen aan verschillende politici.

Hoe werkt de kieswijzer?

Op de website www.kieswijsouders.nl vullen ouders 20 stellingen in over onderwijs, kinderopvang en de combinatie werk-privé. Op basis van hun antwoorden (eens, oneens of geen mening) zien ze in hoeverre hun standpunten overeenkomen met alle politieke partijen in de huidige Tweede Kamer en een groot aantal nieuwe partijen.

Zie ook:
Negen op de tien ouders wil maximum aan klassengrootte

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER