Het opvoedingsonderzoek baseert zich veelal op gemiddelden. Dat heeft geleid tot algemene inzichten in opvoeden en opgroeien. Prof. dr. Loes Keijsers pleit in haar oratie voor een aanpak waarin het dagelijkse leven in individuele kinderen en gezinnen centraler staat. Want wat als het ene kind positief reageert op steun van ouders en het andere juist depressieve gevoelens ontwikkelt? Wat als de gouden standaard niet bestaat? Heeft het dan wel zin om te kijken naar gemiddelden?

Hoe kunnen ouders optimaal bijdragen aan het gezond en wel opgroeien van hun kinderen? In haar oratie “Window of Opportunity” is Loes Keijsers, hoogleraar Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 februari ingegaan op nieuwe manieren van onderzoek doen naar opvoedingsvraagstukken. Daarbij gebruikmakend van nieuwe technologieën.

Keijsers liet in haar oratie zien dat door het inzetten van nieuwe technologieën voor dataverzamelingen, zoals apps, het nu mogelijk is om beter inzichten te krijgen in wat individuele jongeren nodig hebben om op te groeien tot gelukkige volwassenen. Ze toont dat jongeren op verschillende manieren reageren op opvoeding en op gebruik van sociale media. En ze toont de eerste resultaten waarbij e-Health wordt ingezet om depressie te voorkomen. Tot slot staat ze stil bij hoe de pedagogische wetenschap zich kan organiseren om die nieuwe inzichten en toepassingen te ontwikkelen.

Over Loes Keijsers

Prof.dr. Loes Keijsers is in 2010 is cum laude gepromoveerd bij de Universiteit Utrecht op een dissertatie over opvoeding van jongeren en jeugddelinquentie. Haar huidige onderzoek heeft als doel beter te begrijpen hoe omgevingsfactoren zoals opvoeding en sociale media bijdragen aan het welbevinden van toekomstige generaties. Dit doet ze door de inzet van nieuwe onderzoeksmethoden om het dagelijkse leven van jongeren in kaart te brengen. Ook vertaalt ze theoretische inzichten in nieuwe oplossingen.

Zo ontwikkelt ze bijvoorbeeld recent een eHealth-applicatie om veerkracht van jongeren te versterken (GrowIt! App). Ze is succesvol bij het verwerven van subsidies. Zo ontving zij in 2018 een VIDI van NWO. Hiermee kon ze met geavanceerde methoden en technieken onderzoek doen naar het dagelijkse leven van gezinnen. Meer recent verwierf zij samen met collega’s van het ErasmusMC een NWA subsidie om eHealth voor kinderen te ontwikkelen en evalueren. Inmiddels heeft ze 75+ publicaties in toptijdschriften op haar naam staan, en wordt ze regelmatig gevraagd voor internationale keynotes over opvoeding van jongeren, en over nieuwe onderzoeksmethoden.

Bron: eur.nl

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER