Kindermishandeling
Kindermishandeling voorkomen

Uithuisplaatsing is een ingrijpend middel om ervoor te zorgen dat een kind veilig is. Toch neemt het aantal ondertoezichtstellingen toe. Wellicht kan het inschakelen van krachtgezinnen voor een ommekeer zorgen. Dit zijn gezinnen waarbij minimaal één van de ouders een ervaren HBO-jeugdzorgprofessional is met een SKJ- of BIG-registratie.

Een uithuisplaatsing is zo ingrijpend dat het relevant is om te kijken of via andere wegen toch dezelfde doelen behaald kunnen worden. Dit wordt onder andere geprobeerd door ambulante jeugdhulpverlening.

Hoewel het landelijk beleid gericht is op het verdere ambulantisering van de jeugdhulp – van gespecialiseerde zorg met verblijf naar zorg dichtbij huis – lijkt deze verandering na de invoering van de Jeugdwet nog niet te zijn opgetreden. Zo zijn sinds de invoering het aantal voorlopige ondertoezichtstellingen juist toegenomen, terwijl het de vraag is of drang behulpzaam is. Het is nog onduidelijk of ernstige situaties sneller worden opgespoord doordat wijkteams meer zicht hebben op gezinnen of dat zij juist te snel grijpen naar juridische maatregelen, bijvoorbeeld door een gesprek aan deskundigheid of tijd om een situatie goed in te schatten.

Daarom is het relevant om te zien welke rol ambulante jeugdhulpverlening kan spelen in het voorkomen van uithuisplaatsing. In het bijzonder kijken we naar de plek van krachtgezinnen in het huidige ambulante aanbod. Op sociaalweb.nl  gaan Martine Noordegraaf, lector Jeugd en Gezin aan de Christelijke Hogeschool Ede, en Salvo D’Agata, bedenker van krachtgezinnen en oprichter van Spring Up, met elkaar in gesprek over deze vraag. Verder is Monique D’Agata in gesprek gegaan met krachtgezinnen en heeft een portret met citaten van krachtgezinnen verzameld.

Naar het artikel op sociaalweb.nl >>

 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER