Scheidingsconflicten tussen ouders leiden tot veel ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Klinisch psycholoog en kinder- en jeugdpsychotherapeut Marga Akkerman-Zaalberg van Zelst is overtuigd dat die schadelijke impact van echtscheiding verkleind kan worden. Professionele hulp aan scheidingskinderen op een goed deskundigheidsniveau is volgens haar de juiste weg. Helaas ontbreekt het daar nogal eens aan.

In het themanummer van het VKJP-tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie over echtscheiding (oktober 2020) haalt Akkerman een hele reeks wetenschappelijke onderzoeken aan die bevestigen dat scheidingsconflicten tussen ouders de oorzaak zijn van veel ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Blijkbaar is in die gevallen geen adequate hulp geboden.

Akkerman noemt de evidencebased methodiek ‘Kinderen uit de Knel’ van Justine van Lawick en Margreet Visser – die zelf ook een bijdrage aan het themanummer leverden – als een voorbeeld van hoe het wél moet. Akkerman: “Je ziet dat zij begrepen hebben dat je elkaar bestrijdende ouders moet leren om te stoppen met elkaar dwars te zitten, tijdens en na hun scheiding. Ze geven de kinderen een sleutelpositie om ouders te laten beseffen dat ze de strijd met elkaar moeten staken.”

Ouderschapsplan volgens het kind

Akkerman doet dat zelf ook door in haar artikel te pleiten voor een hoofdrol voor het kind bij het opstellen van het ouderschapsplan. “Er zijn veel te veel zogenaamde scheidingsprofessionals die voorbijgaan aan de positie van het kind. Over de vele beunhazen die in Nederland actief zijn wil ik het niet eens hebben, maar er zijn ook gekwalificeerde hulpverleners die nog steeds de schade over het hoofd zien die kinderen ondervinden doordat scheidende ouders meer met hun eigen belang bezig zijn dan met dat van het kind. Die ouders hebben dan een persoonlijkheidsstoornis, onbehandelde trauma’s uit het verleden, of beperking in hun reflectieve mogelijkheden. Maar deze verklaringen leveren voor het kind niets positiefs op en zo langzamerhand is de tunnelvisie van de ouders en het gebrek aan echte belangstelling voor de positie van het kind bijna niet meer te verdragen.”

Praten met kinderen

Marga Akkerman bindt de strijd aan tegen die tunnelvisie en als gastredacteur van het themanummer over echtscheiding heeft ze gezorgd dat op die plek in elk geval de positie van het kind voorop staat. Voortbordurend op het promotieonderzoek van Veronica Smits (Tilburg, 2015) laat Akkerman zien dat de kinder- en jeugdpsychotherapeut de aangewezen deskundige is om de regie te voeren als het kind een leidende rol krijgt bij het opstellen van het ouderschapsplan. “Niemand anders is immers beter in staat om zo persoonlijk met kinderen te praten. Dit is onze kerncompetentie.” Voor ouders blijkt praten met hun kinderen over hun scheiding vaak erg moeilijk te zijn, volgens Smits in haar onderzoek, bijvoorbeeld omdat ze van mening zijn dat de kinderen geen recht hebben om mee te praten, soms omdat ze te druk zijn met hun eigen problemen, soms omdat ze niet geïnteresseerd zijn in de mening van de kinderen.

Lees verder op vkjp.nl >>

Bestel hier het themanummer over Echtscheiding>>

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER