Stichting Opvoeden.nl liet in 2017 een diversiteitsonderzoek uitvoeren door dr. Christa Nieuwboer met de vraag: hoe kan de opvoedinformatie die wij met deskundigen ontwikkelen nog beter aansluiten op ouders met een niet-westerse migratieachtergrond? Op die vraag is antwoord gegeven in het onderzoek ‘Superdivers opvoeden’. 

Uit het onderzoek blijkt dat er vele aanpassingen in de opvoedinformatie gewenst, gepast en mogelijk zijn, waardoor opvoedinformatie voor méér ouders aanvaardbaar wordt, zonder daarbij in te leveren op belangrijke Nederlandse wet- en regelgeving, waarden of principes.

Superdiverse aangelegenheid

Het onderzoek bevestigt tevens dat opvoeden in Nederland een superdiverse aangelegenheid is. Uit de literatuur en de gesprekken komt het beeld naar voren van een mengpaneel van meerdere culturele aspecten, waarop ieder individu zijn eigen ‘geluid’ samenstelt. Het gaat niet om tegenstellingen tussen culturen, maar om een verfijnd proces van loyaliteit en aanpassing. Dat geldt in toenemende mate voor alle Nederlanders, want cultuur is geen vaststaand gegeven maar een veranderlijk proces. De tegenstellingen liggen veel minder scherp dan een polaire indeling doet geloven. Het onderzoek laat zien dat dit tot opvoedvragen leidt.

Ouders van niet-westerse origineCollectieve aspecten van opvoeden

Opvallende uitkomst is dat veel van de huidige informatie uitgaat van een ontwikkelingspsychologisch perspectief en veel minder van bijvoorbeeld een ecologisch pedagogisch perspectief. Meer oog voor collectieve aspecten van opvoeden zou de informatie voor meer ouders herkenbaar maken. De informatie zou dan ook genuanceerd en aangevuld kunnen worden: besteed bijvoorbeeld óók aandacht aan de gezinsfactoren en de omgevingsfactoren.

Publieksrapportage en cijfers

Iedereen kan nu de resultaten en aanbevelingen lezen in de publieksrapportage. Zie ook het eerdere bericht over dit onderzoek op Ouders Centraal: Aansluiten op ouders met niet-westerse migratieachtergrond

Onderdeel van het onderzoek zijn cijfers over diversiteit in Nederland. Want hoe divers is Nederland? Dat is cijfermatig in beeld gebracht, klik hier.

Oproep

Els Verkerk, directeur-bestuurder van Stichting Opvoeden.nl, roept organisaties, professionals en andere partijen op om kennis en ervaring over diversiteit met haar te delen. Lees haar oproep verder op LinkedIn.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER