Gemeenten moeten het voortouw nemen bij de aanpak van huiselijk geweld of kindermishandeling binnen het gezin. Goede praktijkvoorbeelden laten de meerwaarde zien als alle partijen binnen een gemeente samenwerken. Dat blijkt uit onderzoek van vier inspectiediensten die samenwerken in het Toezicht Sociaal Domein (TSD).

Veilig Thuis krijgt meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling en kan dan besluiten onderzoek te doen. Indien nodig wordt een gezin vervolgens overgedragen aan een wijkteam of direct aan een instelling die hen kan helpen.

Aanbevelingen

Het onderzoek laat zien dat de veiligheidsrisico’s vaak uit beeld raken na overdracht van het gezin door Veilig Thuis aan het lokale netwerk. Om dit te voorkomen, is het noodzakelijk dat:

  • Gemeenten het voortouw nemen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en bij het sturen op kwaliteit van de hulpverlening;
  • Hulpverleners een gezamenlijk beeld hebben van de minimaal vereiste veiligheid binnen een gezin;
  • Verschillende hulpverleners er samen voor zorgen dat de focus op het herstel van veiligheid in de praktijk niet verloren gaat.

Oproep

Toezicht Sociaal Domein roept wethouders, beleidsmedewerkers en de lokale netwerkwerkpartners op om samen de kwaliteit van de hulp in het eigen lokale netwerk te onderzoeken. Zij moeten samenwerken in het belang van de veiligheid in gezinnen. Het is nodig dat gemeenten hierin de regie nemen en de aanpak mogelijk maken.

Over het onderzoek

TSD deed onderzoek in zes Veilig Thuis regio’s bij 18 gemeenten. De bezoeken vonden plaats tussen zomer 2018 en midden 2020. In totaal zijn 150 dossiers bij 23 wijkteams onderzocht.
Voor elke deelnemende gemeente is een rapport opgesteld met goede voorbeelden en verbeterpunten. De gezamenlijke uitkomsten van alle onderzochte gemeenten en inspirerende praktijkvoorbeelden zijn te vinden op www.toezichtsociaaldomein.nl/lokaalnetwerk.

Bron: igj.nl

Zie ook: 
Inzicht in effectief aanpakken kindermishandeling door gemeenten
Nieuwe aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling
Kabinet investeert in centra huiselijk geweld en kindermishandeling 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER