De aanpak ‘Weerbaar opvoeden tegen radicalisering’ richt zich op het tegengaan van radicalisering onder islamitische jongeren. De interventie bestaat uit een training en het traject Opvoedambassadeurs. De aanpak is beschreven, onderbouwd en in de praktijk geëvalueerd.

Hoe kunnen islamitische moeders hun kinderen weerbaar opvoeden, zodat ze minder vatbaar zijn voor radicalisering? Die vraag vormt de rode draad van  de preventieve aanpak, ontwikkeld door de Stichting Attanmia in Rotterdam. De focus ligt op het overdragen van kennis over onderwerpen die met islamitische radicalisering samenhangen, het creëren van meer bewustzijn over het belang van deze onderwerpen en het aanleren van vaardigheden die de moeders kunnen helpen om hun kinderen weerbaar op te voeden. Wat deze interventie uniek maakt, is dat de trainingen zich enkel richten op islamitische moeders.

Training

De focus van de training ligt op het creëren van bewustzijn bij moeders over hun invloed op de ontwikkeling en weerbaarheid van hun kinderen. Door middel van de training verkrijgen zij kennis over onderwerpen die met islamitische radicalisering samenhangen en worden hen praktische vaardigheden aangeleerd die de moeders kunnen helpen bij de opvoeding.

Traject

In het traject Opvoedambassadeurs worden moeders getraind in het voeren van vertrouwelijke gesprekken met andere moeders over opvoedvragen. Opvoedambassadeurs zoeken persoonlijk contact met vrouwen die ‘moeilijk bereikbaar’ zijn (sociaal geïsoleerd of de Nederlandse taal niet goed machtig) en helpen hen met gezinsproblematiek, waaronder radicalisering en huiselijk geweld.

Rapport

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft een beschrijving, onderbouwing en praktijkevaluatie uitgevoerd van de interventie. Doelstelling hiervan is om de doelstellingen, methoden en resultaten van ‘weerbaar opvoeden’ en ‘opvoedambassadeurs’ nader te beschrijven en te dissemineren naar het beleid en het veld. In het rapport staat de aanpak beschreven en onderbouwd. Ingegaan wordt op de methodieken die de interventie gebruikt en we beschrijven de waardering en opbrengsten die de deelnemende moeders hebben ervaren. Tot slot staan ook de verschillende praktische zaken en randvoorwaarden beschreven die nodig zijn om de aanpak te kunnen faciliteren en uitvoeren.

Breder uitrollen

‘Met deze interventie doe je iets aan de voorkant van radicalisering. Aan preventie. Je wacht niet tot het te laat is. Het versterkt de basis.’ Dat zegt Ron van Wonderen, samen met Sarah Capel opsteller van het rapport, in een interview met zorgwelzijn.nl . Zijn conclusie? “De interventie draagt bij aan meer weerbaarheid van moeders in het opvoeden tegen radicalisering  en weet ook moeders te bereiken die anders moeilijk bereikt worden door formele instanties.” Hij is positief over het effect van de interventie. “De aandacht voor interventies als deze neemt toe. Dat is op zich al heel goed. Deze specifieke interventie hebben we onderzocht en blijkt goed in elkaar te zitten. Niet alleen zijn de deelnemers positief, de interventie bevat ook alle benodigde elementen: er wordt vertrouwen en veiligheid binnen de groep gecreëerd, er is aandacht voor relevante thema’s en de training wordt goed uitgevoerd. Dit zijn relevante componenten die een bredere uitrol verdienen.”

Download rapport

Bron: zorgwelzin.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER