Recensie ‘Mindful Ouderschap – Praktische Gids voor hulpverleners’ door Bob de Raadt

Dit boek van de hand van Susan Bögels en Kathleen Restifo is met recht een praktische gids voor hulpverleners om ouders te helpen die willen groeien in hun ouderschap. Dit geldt des te meer als zij merken dat zij onder een te grote pressie bezig zijn met de opvoeding. Of, wat ook veel gebeurt, zich laten meeslepen in conflicten of soms over hun grenzen geduwd worden door hun kinderen. ‘Mindful Ouderschap’ nodigt uit tot nadere beschouwing van eigen reacties, gedragingen, woordkeuze en lastige emoties.

Het boek begint met inleidende hoofdstukken over opvoedstress en mindful ouderschap. Ouderschap en opvoeden is van alle tijden. De auteurs schetsen een historische, evolutionaire ontwikkelingslijn: van puur overleven in de oertijd – met welke stressfactoren hadden onze voorouders te maken en hoe zijn zij die te boven gekomen – tot en met de actuele invloed van affectregulatie en het hechtingssysteem in de hedendaagse cultuur. Het gaat dan over de evolutie van hechting, empathie en mededogen.

Daarnaast komt de rol van vaders aan de orde. Kernpunt vormt daarin de nabijheid die vaders geven aan hun kinderen en dat zij liefdevolle impulsen voor hen hebben: affectie tonen, spelen, inhaken op wederzijdsheid, verzorgen, troosten. Auteurs brengen de volgende vragen naar voren: ‘Wat zou jij van je vader hebben gewild of nodig gehad?’ ‘Wat wil je je eigen kinderen geven? Zinvolle bezinningsvragen!

Oorzaken opvoedstress

Voor de dagelijkse opvoeding is een enorme hoeveelheid (hulp)middelen vereist om een mensenkind naar volwassenheid te begeleiden. Er is een groot verschil tussen onze moderne gezinsomgeving en de tijd en de omgeving waarin wij onszelf – met onze eigen kind- en jeugdervaringen – als ouders hebben ontwikkeld. Als ouders moeten we leren om ons overgeërfde systeem van affecten te reguleren in het dagelijks leven, met inbegrip van ons hechtingssysteem. Soms kan ‘oud zeer’ uit onze eigen kinderjaren een flinke negatieve invloed hebben op de manier hoe wij thans opvoeden. Dan kunnen wij tegen onze grenzen aanlopen en hebben wij hulp nodig om uit de neerwaartse spiraal te komen.

Mindful ouderschap

Wat biedt de benadering van mindful kijken naar de opvoeding? Het biedt een werken aan een goed evenwicht door aandacht en zorg voor onszelf als ouders. Het appelleert aan het gebruiken van zowel innerlijke als externe hulpbronnen. Van belang zijn voldoende financiële middelen (zoals salaris, uitkering, toeslagen). Ook van belang is een balans tussen de eisen die kinderen stellen, werk(situatie) en gezinsleven (huishouding, communicatiepatroon, leefstijl, gezinsdynamiek).

Ouders moeten zicht krijgen op stressfactoren, gevoelens van uitputting, tekortschieten, depressieve kenmerken en/of een zelfkritische blik. Er moet een balans zijn tussen idealen van ouderschap (van moeders, van vaders) en realistische mogelijkheden.

Ouderschapstraining

Vervolgens volgt een uitgebreid overzicht van de inhoud van de cursus Mindful parenting, met inbegrip van een beschrijving van de verschillende bijeenkomsten. Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde: automatisch opvoeden, de dagelijkse routine en stresselementen; opvoeden met een ‘beginners mind’, beïnvloedende factoren.  Het betreft een groepstraining om stress in de opvoeding te herkennen, begrijpen en verminderen. De cursus leert ons om tijd te nemen, voor een pas op de plaats, voor reflectie in plaats van doorhollen. In een video vertelt Susan Bögels over de training Mindful Ouderschap (de video is Nederlands gesproken met Engelstalige ondertiteling).

Conclusie

Al met al is dit een boek met veel praktische tips, toepassingen en oefeningen om te komen tot een bewustere, sensitievere wijze van opvoeden. Het vraagt mijns inziens wel een houding van openstaan, rust en geduld om deze cursus als deelnemer te volgen en daar de vruchten van te plukken. Dat is althans mijn ervaring tijdens het lezen van dit boek: even stilstaan, reflecteren, bewust worden, ontdekken en nieuwe inspiratie opdoen. Criterium is dat de ouder openstaat voor deze aanpak. Daar zal je als hulpverlener wel op moeten letten.

Mindful ouderschap – een praktische gids voor hulpverleners >>

Geconcentreerd ouderschap

 ‘Mindful Ouderschap – Werkboek voor ouders’ bevat veel praktische handvatten voor ouders. Het sluit aan bij de praktische gids voor hulpverleners en is bedoeld om door ouders naast de cursus gebruikt te worden.

Aan de hand van dit werkboek kunnen ouders zelf aan de slag gaan met belangrijke thema’s om hun ouderschap te analyseren, te veranderen, te verbeteren, sensitiever te maken en meer in balans te komen tussen stressfactoren en nieuw geoefende reacties. Dit kan zowel de ouder(s) als de kinderen ten goede komen. Kern is het integreren van lichaamsbewust en lichaamsgericht werken om tot stressreductie te komen op de ouderlijke werkvloer. Wie de tijd neemt om deze oefeningen te doen, heeft zeker baat bij dit cursusaanbod!!!

De volgende thema’s komen aan de orde:

– Plezierige-momenten-dagboek
– Aandacht voor de ademhaling
– Compassie voor jezelf als ouder
– Bij opvoedstress aanwezig blijven
– Aandachtgericht horen en denken
– Zitten en stilstaan bij emoties
– ‘Liefdevolle-vriendelijkheids’-meditatie: basisinstructies
– Acceptatie en grenzen
– Persoonlijke verandering door mindful parenting training

Mindful Ouderschap – Werkboek voor ouders >>

Bob de Raadt, werkzaam als medisch maatschappelijk werker, methodisch ouderbegeleider, contextueel hulpverlener bij Erasmus MC-Sophia, vaderschaps-coach, lid Connect2Grow en als gastdocent bij Erasmus MC Academie; www.bobderaadt.nl    

Zie ook:

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER