De interventie Licht Pedagogische Hulpverlening heeft vooral voor ouders effect. Ouders hebben na afloop van de hulp meer zelfvertrouwen en beter contact met hun zoon of dochter. Ook geven ouders aan dat de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun zoon of dochter is verbeterd. De jongeren zelf ervaren bij de start van de hulp aanzienlijk minder problemen dan hun ouders en laten dan ook weinig veranderingen zien.

Dat blijkt uit een evaluatie van de interventie ‘Licht Pedagogische Hulpverlening 12+’ door onderzoeksbureau Intraval. De interventie is bedoeld voor ouders en hun kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met opvoedingsproblemen en enkelvoudige psychosociale problemen. De hulpverlening is gericht op zowel de jongere als de ouders. De aanpak kenmerkt zich door laagdrempelige, niet-geïndiceerde zorg op het snijvlak van advies en informatie en hulpverlening.  De interventie behoorde tot 2015 bij het hulpaanbod van de MJD, maar is nu ondergebracht bij de wijkteams in Groningen.

Werkzame factoren
Een aantal elementen blijkt van groot belang voor de geboekte resultaten. Het gaat om te beginnen om de systeemgerichte benadering, waarin gesprekken worden gevoerd met zowel de jeugdige als de ouders. Ook het bieden van inzicht in gedrags- en gezinspatronen vormt een belangrijke werkzame factor in het verminderen van de problematiek in de gezinnen. Ouders zijn van mening dat zij door de hulpverlening meer inzicht hebben gekregen in het gedrag van hun zoon of dochter en oordelen positiever over de communicatie en interactie met hun zoon of dochter en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugdige. De competentiegerichte benadering en het aansluiten bij datgene wat wel goed gaat (empowerment) leveren een positieve bijdrage aan het zelfvertrouwen en geloof in eigen kracht van ouders.

Randvoorwaarden
De methodiek is geschikt om elders te implementeren, mits aan enkele contextuele voorwaarden wordt voldaan. Het gaat daarbij om de beschikbaarheid van intervisiemogelijkheden, het bewaken van de kaders van de interventie (doelgroep, fasering, werkwijze) en de beschikbaarheid van medewerkers die getraind zijn in de in te zetten instrumenten en technieken.

Download rapport ‘Evaluatie Licht Pedagogische Hulpverlening 12+’

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER