Gemeente Zwolle start een pilot om samen met de drie woningcorporaties uit de stad drie Parentshouses te realiseren. Dit is tijdelijke huisvesting voor ouders die door een relatiecrisis of scheidingssituatie niet meer bij elkaar kunnen wonen.

De mogelijke gevolgen van een relatiecrisis zijn ernstig. Denk bijvoorbeeld aan spanningen door gedwongen samenwonen, onvrijwillig verder weg wonen, steeds wisselende woonplekken en soms zelfs dakloosheid.

Rust

Met het realiseren van Parentshouses wil de gemeente ervoor zorgen dat de betrokken gezinnen rust krijgen in deze vaak ingewikkelde en moeilijke tijd. Een Parentshouse is een woning waar een aantal ouders tijdelijk een kamer kan huren. Zo kunnen zij in de buurt van hun kinderen blijven wonen en kunnen kinderen de vertrekkende ouder regelmatig blijven zien. Hiermee hoopt de gemeente (verdere) escalatie in de gezinnen te voorkomen en de daarmee samenhangende negatieve gevolgen voor de kinderen.

Wethouder Michiel van Willigen: “Het realiseren van Parentshouses is, mede door de goede samenwerking met onze woningcorporaties, in een stroomversnelling gekomen. Het is zo ontzettend belangrijk voor kinderen dat zij een stabiele situatie hebben thuis. En als samenwonen niet meer gaat, dan is het fijn dat er toch mogelijkheden zijn die ervoor kunnen zorgen dat er meer rust komt voor de ouders en daarmee ook voor de kinderen. Ervaringen uit de gemeenten Raalte en Deventer laten ons zien dat hier ook echt gebruik van gemaakt wordt.”

Time-out

Het Sociaal Wijkteam, medewerkers van het Relatie- en Scheidingsteam Zwolle en andere professionals in de stad zien dat het vinden van huisvesting een groot probleem is bij stellen die een relatie time-out nodig hebben of besloten hebben uit elkaar te gaan. Ook de woningcorporaties krijgen meldingen van inwoners die geen woonruimte kunnen vinden, terwijl het samen in één huis wonen echt niet meer gaat.

Op basis van een schatting gaat het in Zwolle om ongeveer 150 gezinnen die in deze lastige situatie verkeren. Niet iedereen zal gebruik willen maken van de mogelijkheid om in een Parentshouse te verblijven, maar de vraag naar geschikte woonruimte is groot.

Welzijn kinderen staat voorop

Met het realiseren van Parentshouses zet de gemeente weer een stap in het voorkomen van complexe scheidingen. De gemeente heeft hiervoor samen met een breed netwerk van Zwolse professionals een visie ontwikkeld. De kern van deze visie is de-escalatie en instandhouding van het ouderschap. Hierbij staat het welzijn van de kinderen in scheidingssituaties voorop.

Bron: weblogzwolle.nl

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER