Puberteit begint eerder bij kind uit achtergesteld gezin

Kinderen uit gezinnen met een lagere sociale- en economische status hebben een grotere kans om vroegtijdig in de puberteit te komen. Een mogelijke verklaring...

Maak combineren werk en ouderschap bespreekbaar

Hectische baan én jonge kinderen? Dat is extra uitdagend als er niet over wordt gepraat op de werkvloer. Maar daar komt langzaam verandering in. Het...

Hoop en optimisme motor van persoonlijke ontwikkeling

Help jongeren met een hoopvolle en optimistische blik naar toekomst kijken. Dát is de boodschap van Micha de Winter in zijn afscheidscollege. Volgens de hoogleraar...

Ouders onderschatten online risicogedrag van hun kinderen

Veel jongeren geven gemakkelijke persoonlijke gegevens door en kijken naar gewelddadige en pornografische filmpjes. Ook heeft één op de tien jongeren ervaring met sexting...

Neerleggen regie bij jeugdige of ouder slaat aan bij professionals

De Gedrag en Gezondheid (GG) aanpak stelt niet het uitsluiten van aandoeningen of de risicotaxatie centraal, maar focust op het eigen oordeel van jeugdigen...

Fanatieke smartphone-ouders ontwrichten gezinsleven

Een groot aantal jongeren gaat gebukt onder smartphonegedrag van hun ouders. Zij voelen zich genegeerd door het gebruik van de smartphone tijdens de maaltijd...

Angst- en stemmingsstoornissen van ouders werken door

Kinderen van wie de ouder de eigen opvoeding als emotioneel verwaarlozend heeft ervaren, hebben meer kans op angst- en stemmingsstoornissen. Ook staan deze ouders...

Oudergroep winnaar William Schrikker Initiatiefprijs 2017

De eerste editie van de William Schrikker Initiatief Prijs is toegekend aan Oudergroep Klank van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Rijswijk. De...

Gezondheid opa’s en oma’s vaart wel bij zorg voor kleinkinderen

Het oppassen op hun kleinkinderen houdt opa’s en oma’s gezonder. Niet alleen heeft dit een positief effect op de mentale gezondheid, ook leven zij...

Hulpmiddel bij gedeelde besluitvorming met ouders en jeugdige

De ‘Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp’ gaat in op het proces van beoordelen en beslissen over hulp bij vragen...