Hulpmiddel bij beoordelen zelfredzaamheid ouders

Om te kunnen beoordelen in welke mate ouders en opvoeders zelfredzaam zijn in de zorg voor hun minderjarige kinderen is het ZRM-supplement Ouderschap ontwikkeld....

Ouders met ongeneeslijk ziek kind ondersteunen

Wat zijn handelingsperspectieven voor ouders die te horen krijgen hun kind niet lang meer te leven heeft? En wat kan de omgeving doen om...

Adoptieouders begeleiden bij ernstige problemen

Adoptiesensitieve ouderbegeleiding vormt een belangrijk onderdeel van het hulpverleningstraject voor adoptiekinderen met ernstige gedrags- en emotionele problemen. Adoptiespecifieke thema’s, zoals verlies en verworven ouderschap,...

Welke partij agendeert vaderschapsverlof?

Er gaan steeds meer stemmen op voor het verruimen van verlofregelingen voor vaders. Maar wat beloven de politieke partijen er deze verkiezingen over? En...

Buurtgezinnen voor verwijzers

Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen). Steunouders zijn ervaren ouders met een groot...

Aanstaande ouders gezocht voor onderzoek OuderTeam.nu

Werk je met zwangeren of ken je een stel dat binnenkort een kindje verwacht? Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding biedt gratis een ouderschapscursus aan...

Eerste hulp bij kwetsbare ouders

Voor elke ouder is het moeilijk om te horen dat je kind ‘iets’ heeft. Het omgaan met ouders kan dan ook lastig zijn en...

Woorden geven aan samengesteld gezin

Vaak wordt in de ouderschapsregeling na een echtscheiding vastgelegd dat de titels papa en mama gereserveerd blijven voor de biologische ouders. De nieuwe partners...

Slikken, zwijgen en schenken – artikelenreeks over bezorgde ouders

Anneke Groen en Herman Vuijsje schreven voor De Groene Amsterdammer een drieluik over de nieuwe verhouding tussen volwassen kinderen en hun ouders.  In de...

Doe minder vóór en meer mét ouders

De inzet van ervaringskennis speelt een ondergeschikte rol in de zorgverlening aan het jonge kind. Dat is jammer. Ouders weten immers als geen ander...