Meer aandacht nodig voor impact opvoeden Down-kind

Vaders van kinderen met Down ervaren meer dagelijkse problemen dan moeders en hebben meer behoefte aan steun. Ook heeft het hebben van een kind...

Ouderkompas helpt ouders van zorgkind op weg

De zorg voor een kind dat regelmatig in het ziekenhuis moet komen, heeft een enorme impact op het hele gezin. Naast alle zorgaandacht voor...

Vrijwel iedere specialist gáát ervoor

Lotte is net vier jaar en sinds haar geboorte lichamelijk en geestelijk gehandicapt. “Onze dochter heeft een cerebrale parese”, vertelt vader Jakob Dun. “Door...

Verbinding centraal in nieuwe editie Ouderschapskennis

De eerste editie van 2017 van Ouderschapskennis is uit, het tijdschrift voor ouderbegeleiders en opvoedondersteuners. In dit nummer uiteenlopende artikelen met als rode draad...

Handvatten voor professioneel begeleiden ouders gehandicapt kind

Ouders hebben een doorslaggevende invloed op de deelname van hun kind met een lichamelijke handicap aan het gewone leven. Zij ondernemen diverse acties om...

Hulpmiddel bij beoordelen zelfredzaamheid ouders

Om te kunnen beoordelen in welke mate ouders en opvoeders zelfredzaam zijn in de zorg voor hun minderjarige kinderen is het ZRM-supplement Ouderschap ontwikkeld....

Ouders met ongeneeslijk ziek kind ondersteunen

Wat zijn handelingsperspectieven voor ouders die te horen krijgen hun kind niet lang meer te leven heeft? En wat kan de omgeving doen om...

Adoptieouders begeleiden bij ernstige problemen

Adoptiesensitieve ouderbegeleiding vormt een belangrijk onderdeel van het hulpverleningstraject voor adoptiekinderen met ernstige gedrags- en emotionele problemen. Adoptiespecifieke thema’s, zoals verlies en verworven ouderschap,...

Welke partij agendeert vaderschapsverlof?

Er gaan steeds meer stemmen op voor het verruimen van verlofregelingen voor vaders. Maar wat beloven de politieke partijen er deze verkiezingen over? En...

Buurtgezinnen voor verwijzers

Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen). Steunouders zijn ervaren ouders met een groot...