Vrijwilligers ondersteunen met succes gezinnen met stress

Maar al te vaak komt het voor dat een gezin géén mensen om zich heen heeft die kunnen helpen bij de problemen en vragen...

Ouderlijke status beïnvloedt loopbaan kind

Het opleidingsniveau van ouders heeft invloed op de loopbaanambities van hun kinderen. Daarom is het van belang dat er op scholen meer aandacht komt...

Voorkom overdracht van problemen

Naar schatting pleegt een derde van de kinderen die opgroeiden in een agressieve omgeving later ook geweld tegen zijn/haar eigen kinderen. Hoe voorkom je...

Laat ouders na scheiding van huis wisselen

Bird nesting. Deze twee woorden staan voor een andere manier van wonen na scheiding: niet het kind, maar de ouder wisselt van huis. Kinderen...

Kinderen betrokken bij merendeel scheidingen

Jaarlijks vinden er gemiddeld 33.000 echtscheidingen plaats. Bij 56 procent daarvan zijn kinderen betrokken. Stellen met twee kinderen scheiden het vaakst. Bij de gemiddeld...

Kindermishandeling terugdringen vraagt om trendbreuk

Doorontwikkeling van bestaande interventies is nodig om kindermishandeling effectief te voorkomen. Daarvoor biedt nieuw onderzoek veel aanknopingspunten. Het rapport bevat informatie over de 5...

Gehandicapt kind onnodig achtergesteld

Bijna vier op de vijf Nederlanders vindt dat kinderen en jongeren met een handicap in Nederland niet dezelfde kansen hebben als andere kinderen. En...

Drukte aan de keukentafel

De 'keukentafel' is een begrip geworden. We komen graag aan de keukentafel bij gezinnen. Zo graag dat het druk wordt aan de keukentafel. Te...

Ouders raken het gezag kwijt – opvoeden verwatert

Weten we wel wat opvoeden inhoudt? In de documentaire ‘Het kind de baas’ komen hierover ouders, leerkrachten, peuterleidsters, een psycholoog en een adjunct-directeur van...

Laat risicokinderen zo gewoon mogelijk opgroeien

In de jeugdbescherming van morgen krijgt de burger een prominentere plek om kinderen, ook bij onveiligheid, zo ‘gewoon’ mogelijk te laten opgroeien. De samenwerking...