Mishandelende én liefhebbende ouders

Bij mishandelende ouders denken we eerder aan ouders die hun kinderen stelselmatig aftuigen dan aan liefhebbende ouders! En toch wil ik zo naar deze ouders...

De ouderbegeleidende positie als hulpmiddel!

In plaats tegenover naast de ouder gaan staan. José Koster legt in een filmpje aan de hand van de metafoor van een krukje met...

Informele mentor als steunpilaar

Uithuisplaatsing is vaak het laatste redmiddel bij jongen met complexe problemen. Professionals hebben nu ontdekt dat informele mentoren als steunfiguren een goed alternatief zijn...

Handleiding biedt houvast bij vermoeden van kindermishandeling

Kindermishandeling is vaak moeilijk te herkennen. Zo is verwaarlozing een vorm van kindermishandeling die het meest voorkomt, maar waar in de praktijk weinig zicht...

Nieuw instrument meet zelfredzaamheid kind en gezin

Hulptrajecten voor kinderen en gezinnen zijn vaak niet alleen meer gericht op het verminderen van problemen. Steeds vaker is er teven aandacht voor het...

Bespieden internetgedrag ondergraaft vertrouwensband met kind

Bijna de helft van de ouders controleert achter de rug van hun kinderen naar welke sites ze surfen. Uit pedagogisch oogpunt is het bespieden...

Versterken ouderschap centraal tijdens vier regiobijeenkomsten

Ouderschap is benoemd als één van de pijlers van de Preventieagenda. Maar hoe kun je hier als jeugdarts, jeugdverpleegkundige of verpleegkundig specialist zelf uitvoering...

Infosheet en theorietool voor investeren in ouderschap

De missie van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is: alle kinderen in Nederland kunnen veilig en gezond opgroeien. Een sterke JGZ kan hierin het verschil maken...

De wereld van Puck

Een gehandicapt meisje wordt geboren. Hoe gaan haar ouders en broers om met haar geestelijke en lichamelijke handicap en met de nieuwe situatie? Maar...

Op naar passende zorg bij zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperking

De werkgroep ‘Wij zien je wel’ gaat aan de slag voor passende zorg en ondersteuning van mensen met een zeer ernstig verstandelijke en meervoudige...