Radicalisering voorkomen door weerbaar opvoeden

De aanpak ‘Weerbaar opvoeden tegen radicalisering’ richt zich op het tegengaan van radicalisering onder islamitische jongeren. De interventie bestaat uit een training en het...

Groeiende kloof tussen gehandicaptenzorg en kritische ouders

Een groot deel van de reguliere gehandicaptenzorg sluit niet meer aan bij de behoefte van de hedendaagse ouders. Gevolg is dat bezorgde ouders vaak...

In memoriam: Alice van der Pas (1934-2017)

Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat dr. Alice van der Pas is overleden. Zij is degene die het begeleiden van ouders in Nederland...

Deelname aan autismetherapie helpt ook ouders

Het betrekken van ouders bij de cognitieve gedragstherapiesessies van een kind met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) heeft een positief effect op het gezinsleven. Het eigen...

Aandacht maakt alles beter

Onlangs kwam ik aan in Barcelona voor een congres.  Het kostte me veel moeite om van het vliegveld naar het station Sant te komen....

Familieklas helpt problemen op te lossen en te voorkomen

De Familieklas is een methodiek voor kinderen met gedragsproblemen in de klas. De aanpak richt zich niet alleen op het kind, maar ook op...

Verbinden met ouders in de zorg voor hun kind

Samenwerken met familie is een belangrijke opdracht voor professionals in de zorg. Ouders zijn assertiever of wantrouwend geworden door slechte ervaringen met de zorg...

Ontwikkeling pleegkinderen systematisch screenen en monitoren

Pleegkinderen vertonen meer probleemgedrag dan leeftijdsgenoten in ‘normale’ gezinssituaties. Daardoor worden ze regelmatig overgeplaatst naar andere pleeggezinnen.  Meer screening en monitoring is nodig om...

It takes a village…

Kindermishandeling  is en blijft een belangrijk aandachtspunt  in onze maatschappij Het gaat om de kwetsbaarheid van jonge mensen.  Op hun verdere leven wordt een...

Handreiking voor begeleiden ouders met licht verstandelijke beperking

Functioneren één of beide ouders op licht verstandelijk beperkt niveau, dan gaat het grootbrengen van kinderen vaak niet vanzelf. Dit is nog meer het...