Ouders raken het gezag kwijt – opvoeden verwatert

Weten we wel wat opvoeden inhoudt? In de documentaire ‘Het kind de baas’ komen hierover ouders, leerkrachten, peuterleidsters, een psycholoog en een adjunct-directeur van...

Laat risicokinderen zo gewoon mogelijk opgroeien

In de jeugdbescherming van morgen krijgt de burger een prominentere plek om kinderen, ook bij onveiligheid, zo ‘gewoon’ mogelijk te laten opgroeien. De samenwerking...

Kind van homopaar gedraagt zich genderconform

Het maakt voor de gender- en seksuele ontwikkeling van een kind niet uit of de ouders homo zijn of niet. Jongetjes hebben een voorkeur...

Meer aandacht nodig voor kwaliteit van leven in gezin met kind...

Een kind met een verstandelijke beperking drukt een zware stempel op het gezinsleven. De behoeften van het gezinslid met een VB gaan bijvoorbeeld meestal...

Ouders willen meer inzicht in pestbeleid school

4 op de 5 ouders vindt dat ze niet of nauwelijks informatie krijgen over het pestbeleid. De meeste ouders weten wel dat er zoiets...

Ministerie start campagne tegen zwangerschapsdiscriminatie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een landelijke campagne gestart om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan. Doel is werkgevers hiervan bewust te maken...

Mishandelende én liefhebbende ouders

Bij mishandelende ouders denken we eerder aan ouders die hun kinderen stelselmatig aftuigen dan aan liefhebbende ouders! En toch wil ik zo naar deze ouders...

De ouderbegeleidende positie als hulpmiddel!

In plaats tegenover naast de ouder gaan staan. José Koster legt in een filmpje aan de hand van de metafoor van een krukje met...

Informele mentor als steunpilaar

Uithuisplaatsing is vaak het laatste redmiddel bij jongen met complexe problemen. Professionals hebben nu ontdekt dat informele mentoren als steunfiguren een goed alternatief zijn...

Handleiding biedt houvast bij vermoeden van kindermishandeling

Kindermishandeling is vaak moeilijk te herkennen. Zo is verwaarlozing een vorm van kindermishandeling die het meest voorkomt, maar waar in de praktijk weinig zicht...