Ondersteuning bij delictgedrag en gedragsproblemen

Voor gezinnen met jongeren (12 tot 18 jaar) met delictgedrag en matige tot ernstige gedragsproblemen is het programma ‘Ouderschap met Liefde en Grenzen’ (OLG)’...

Regie door ouders via beveiligd digitaal platform

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind, maar de professional heeft meestal de regie over de hulp. Een beveiligd digitaal platform, beheert door ouders, kan...

Tips voor ouderbegeleiding bij uithuisplaatsing

Hulpverleners die met ouders van uit huis geplaatste kinderen werken, staan voor een bijzondere uitdaging. Zeker wanneer de uithuisplaatsing niet vrijwillig was, ligt het risico op...

Psychische problemen ouders werken door op puberdochters

Depressie en angststoornissen komen veel voor bij adolescenten. Met name meiden met al meer dan gemiddelde angst- en depressieklachten én van wie ouders ook...

Deskundigheidsbevordering voor pleegouders nu ook online

De vraag naar gerichte en kwalitatief goede online scholing voor pleegouders is groeiende. Daarom hebben Augeo en Kinderpostzegels het initiatief genomen om een online...

Gedragsproblemen verminderen met behulp van video-opnamen

VIPP-SD is een gedragsinterventie voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar. Het programma wil gedragsproblemen voorkomen of verminderen door...

Lancering Landelijk Ouderpanel

De stem van ouders luider laten klinken in de wereld van onderwijs, jeugd(gezondheids)zorg, wetenschap, overheid en politiek. Dat is het doel van het Landelijk...

Drie perspectieven van professionals over ouders

Wat kan er allemaal mis gaan in de samenwerking tussen professionals bij het ondersteunen van ouders? Alice van der Pas geeft een heldere uiteenzetting...

Zorgprofessional bemoeit zich te veel met het ouderschap

Ouders worden volgestopt met deskundige adviezen. Volgen ze die niet op, dan beschadigen ze volgens de experts het jonge brein. De Britse sociologe Jan...

Gezinnen met een jong blind kind begeleiden

Onlangs bracht Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, het boek ‘Ouderbegeleiding aan gezinnen met een jong blind kind’ uit. Om geïnteresseerde professionals...