Gezonde ontwikkeling stimuleren tijdens zwangerschap

De cursus ‘Zwanger, bevallen, een kind’ (ZBK) is een universele preventieve interventie voor aanstaande ouders. De interventie, door de erkeningscommissie beoordeeld als goed onderbouwd,...

Verbeteren balans tussen gezin en werk vergt gerichte begeleiding

Voor organisaties is het van groot belang om ervoor te zorgen dat jonge ouders zich staande kunnen houden. Jonge ouders hebben namelijk behoefte aan...

Multidisciplinaire aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld bundelt specialisaties

Elke gemeente kent gezinnen waar meerdere problemen spelen. Als de politie langskomt, lijkt er niets aan de hand. Hoe doorbreek je dit patroon? Wat...

Ondersteuning bij delictgedrag en gedragsproblemen

Voor gezinnen met jongeren (12 tot 18 jaar) met delictgedrag en matige tot ernstige gedragsproblemen is het programma ‘Ouderschap met Liefde en Grenzen’ (OLG)’...

Regie door ouders via beveiligd digitaal platform

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind, maar de professional heeft meestal de regie over de hulp. Een beveiligd digitaal platform, beheert door ouders, kan...

Tips voor ouderbegeleiding bij uithuisplaatsing

Hulpverleners die met ouders van uit huis geplaatste kinderen werken, staan voor een bijzondere uitdaging. Zeker wanneer de uithuisplaatsing niet vrijwillig was, ligt het risico op...

Psychische problemen ouders werken door op puberdochters

Depressie en angststoornissen komen veel voor bij adolescenten. Met name meiden met al meer dan gemiddelde angst- en depressieklachten én van wie ouders ook...

Deskundigheidsbevordering voor pleegouders nu ook online

De vraag naar gerichte en kwalitatief goede online scholing voor pleegouders is groeiende. Daarom hebben Augeo en Kinderpostzegels het initiatief genomen om een online...

Gedragsproblemen verminderen met behulp van video-opnamen

VIPP-SD is een gedragsinterventie voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar. Het programma wil gedragsproblemen voorkomen of verminderen door...

Lancering Landelijk Ouderpanel

De stem van ouders luider laten klinken in de wereld van onderwijs, jeugd(gezondheids)zorg, wetenschap, overheid en politiek. Dat is het doel van het Landelijk...