Doe minder vóór en meer mét ouders

De inzet van ervaringskennis speelt een ondergeschikte rol in de zorgverlening aan het jonge kind. Dat is jammer. Ouders weten immers als geen ander...

Gezinspsychologe ondersteunt ouders met laagdrempelige Facebookpagina

“Als ouder moet je jezelf informeren en dan beslissen. Misschien merk je zes maanden later dat het niet de beste keuze was. Maar –...

Voorsprong eerstgeborenen op jongere broers en zussen

Eerstgeboren kinderen presteren beter op school, omdat ze meer intense aandacht krijgen van hun ouders. Uit de gegevens van duizenden gezinnen gedurende meer dan...

Opvoedkwaliteitenspel praktische gesprekstool voor professionals

Vaak weten ouders wel wat er aan mankeert in de opvoeding, maar zijn ze vergeten waar hun krachten liggen. Met behulp van het Opvoedkwaliteitenspel kan de professional...

Van Romeo en Julia naar papa en mama

Hoe ervaren ouders de overgang van partnerschap naar ouderschap? Twee studenten van de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Leiden schreven beide een afstudeerscriptie over...

Kinderopvangprofessional belangrijke steunpilaar ouders

Veel ouders van jonge kinderen zijn onzeker en lopen rond met opvoedvragen. Professionals in de kinderopvang zouden ouders veel meer moeten ondersteunen in de...

‘Party’ ondersteunt bij opvoedingsvragen en vergroot ouderbetrokkenheid

De OpvoedParty ondersteunt gemeenten en beroepsopvoeders (zorg, welzijn, onderwijs & kinderopvang) om moeiteloos in gesprek te komen met ouders, die worstelen met alledaagse opvoedingsvragen....

Breng zorg, onderwijs en ouders dichter bij elkaar

Geef ouders weer de verantwoordelijkheid en regie over de opvoeding, dring de bureaucratie terug en treedt meer preventief op. Daarvoor pleit Chris Kuiper, vanaf...

Terugdringen risico van partnergeweld en kindermishandeling

Veel vaders zijn pleger (geweest) van partnergeweld en/of kindermishandeling. Caring Dads richt zich specifiek op hun rol en verantwoordelijkheid als vader en opvoeder. De...

Richt GGZ-hulp op ouders met problemen en niet op hun kinderen

Kinderen van ouders met psychische en verslavingsproblematiek hebben steun nodig, maar niet per se van de geestelijke gezondheidszorg (ggz).  Die support kan ook, en...