Vaders vergeten groep in ouderbegeleiding

Werken met ouders is ingewikkeld en er komen ook bij jou als professional veel gevoelens bij kijken. Het is met name van belang in...

Investeren in versterken band tussen broertjes en zusjes loont

Opvoedboeken gaan vrijwel nooit specifiek over de interactie tussen meerdere kinderen. Ouders hebben dan ook regelmatig vragen over dit onderwerp, bijvoorbeeld over jaloezie, het...

Geschillencommissie verslechtert relatie tussen school en ouders

De relatie tussen school en ouders verslechtert door de gang naar de Geschillencommissie passend onderwijs. Vooral als het conflict gaat over het ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit...

Trimbos en Kindcheck starten innovatief KOPP/KVO-project

Het Trimbos-instituut start samen met de landelijk coördinator Kindcheck het innovatieve BSO-project voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving (KOPP/KVO). Als hulpverleners...

Animatiefilmpje visualiseert samenwerken met ouders en jongeren

Samenwerken met ouders en jongeren is één van de kernpunten in de werkwijze van Academische Werkplaats Transformatie Jeugd. In het kader van het dialoogtafelproject...

Versterk eigen kracht pleegouders

Steeds vaker worden kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen opgevangen in pleeggezinnen. De zorg voor een deel van deze kinderen wordt steeds intensiever....

Doorbreek taboe over spijt hebben van het moederschap

Wat als je spijt hebt van het krijgen van je kind? Het overkomt veel moeders, maar is een onderwerp dat vrijwel onbespreekbaar is. Dit...

Jongste kind oogappel ouders

Je zou denken dat het oudste kind, de eerstgeborene, favoriet is bij de ouders. Niets is minder waar: de benjamin van het gezin gaat...

Inschakelen ouders maakt onderwijs op maat mogelijk

Geef ouders de mogelijkheid hun kind één-op-één te ondersteunen bij één of meer instrumentele vakken op school. Dat is het idee achter ‘Leren met Ouders’. Ouders...

Forensisch pleeggezin biedt stabiliteit en structuur

Sinds enkele jaren loopt er een proefproject forensische pleegzorg voor minderjarige verdachten van 12 tot en met 17 jaar. Op deze manier hoeven zij...