Veel ouders worstelen met seksuele voorlichting

Drie op de tien pubers van 12 jaar en ouder zeggen nog nooit met de ouders te hebben gesproken over seks.  En een kwart...

Luisterend oor huisarts helpt bij opvoeden ASS-kind

Ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben behoefte aan een goed luisterend oor van hun huisarts. Allereerst als ze langskomen op het spreekuur...

Kind, tiener, brein & ontplooing

Op 15 juni 2016 verzorgd Jelle Jolles een TEDx-publiekslezing met als titel 'Kind, tiener, brein & ontplooiing'. Hij bespreekt hoe de omgeving bepalend is...

Gescheiden ouders ondersteunen in omgang met kinderen

‘Ouderschap Na scheiding’ is een vorm van omgangsbemiddeling voor gescheiden ouders van minderjarige kinderen. De interventie is bedoeld voor ouders die niet op eigen...

Opvoeden kan stimuleren tot herstel van psychische problemen

Ouders met psychische problemen ervaren het hanteren daarvan samen met het opvoeden van kinderen als een uitdaging. Het opvoeden van kinderen kan echter ook...

Digitaal platform helpt ouders bij voeren regie over hulpverlening

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind, maar de professional bepaalt meestal welke hulp een gezin krijgt en vaak ook wat er over het gezin...

Kwaliteit ouderschap beïnvloedt ontwikkeling van crimineel gedrag

Gunstige opvoedingskenmerken blijken van invloed te zijn op crimineel gedrag van adolescenten en veranderingen daarin. Wanneer er sprake is van weinig monitoren door ouders,...

Interventie vermindert opvoedstress bij verstandelijk beperkte ouders

Een interventie gericht op sensitief opvoeden zorgt voor een daling van de opvoedstress bij ouders met verstandelijke beperkingen. Daarnaast lijkt een directe individuele beoordeling...

Steeds meer gescheiden ouders kiezen voor co-ouderschap

Sinds 2000 is het aantal gezinnen dat voor co-ouderschap kiest sterk gestegen. Voor 27% van de Nederlandse kinderen met gescheiden ouders is het co-oudergezin...

Pedagogische hulpverlening helpt vooral ouders

De interventie Licht Pedagogische Hulpverlening heeft vooral voor ouders effect. Ouders hebben na afloop van de hulp meer zelfvertrouwen en beter contact met hun...