Foto: Laluzfotografie (c) 2021

Het ouderschapsspel blijkt een uitstekend hulpmiddel om met andere ouders in gesprek te komen over hun ouderschap. “Met name in mijn werk met ouders van zorgintensieve kinderen blijkt dit enorm nuttig”, vertelt Greet Meesters enthousiast. “Het brengt ouders op een laagdrempelige manier met elkaar in contact. Het spelen vergroot hun veerkracht en daarmee hun zelfvertrouwen. Dat geeft nieuwe energie.” 

Het ouderschap komt vrijwel niemand zomaar aangewaaid: opvoeden is een grote verantwoordelijkheid met tal van te nemen hobbels. Dit geldt in een overtreffende trap voor ouders van een zorgintensief kind. Vaak voelen zij zich geïsoleerd, ook doordat hun wereld zo anders is dan die van de meeste ouders in hun nabije omgeving. Ervaringen uitwisselen met lotgenoten kan hen houvast bieden, weet Greet Meesters. “Het ouderschapsspel is hiervoor een heel geschikt instrument. Praten over het ouderschap, daar draait het om als je dit spel inzet in je hulpaanbod. Maar dit is niet iets wat 1, 2, 3 gebeurt. Daar moet je aan bouwen.”

Hart luchten

Het gaat er volgens Greet vooral om dat ouders tijdens het spelen hun hart kunnen luchten. “Zij moeten hun zorgen kunnen uiten, maar niet alleen. Minstens zo belangrijk is het om hen te laten vertellen over dingen die goed gaan in het ouderschap. Wat vinden ze bijvoorbeeld leuk aan hun kind en waar krijgen ze energie van? Ander aandachtpunt is het stimuleren van de wisselwerking tussen de spelers.” Als professional is het de uitdaging om daar op te letten. “Maak helder hoe je elkaars kennis en ervaring op een goede manier in het gesprek de ruimte geeft.”

Greet Meester is één van de sprekers van het  onlinecongres ‘Contact met ouders’, startdatum 29 september 2021. Tijdens dit congres gaan professionals vanuit de praktijk en de theorie in op de valkuilen en de mogelijkheden om ouders te begrijpen en te begeleiden. Lees verder >

Focus op eigen ouderschap

Kerntaak van de gespreksleider, de professional dus, is het creëren van de goede randvoorwaarden. “Sluit in de eerste plaats aan bij wat haalbaar is voor ouders. Dat zit hem bijvoorbeeld in het kiezen van het tijdstip waarop je het spel kunt gaan spelen.” Valkuil is dat tijdens het spelen het gesprek over ouderschap vaak al snel weer over de kinderen gaat. “Zie het als je taak om steeds de aandacht weer terug te brengen naar wat dit nou betekent voor het eigen ouderschap. Dit zorgt voor een vergroting van de bewustwording over wat de deelnemers als ouder al goed doen en wat ze nog nodig hebben. De verhalen die over en weer verteld worden, inspireren. Ze geven iedere deelnemer de mogelijkheid om op een andere manier naar het eigen gezin te kijken. Ouders kunnen terugkijken op hoe zij het ouderschap vormgeven en zeggen dan bijvoorbeeld: ‘Goh dat heb ik eigenlijk best goed aangepakt’. Ook dat vergroot hun zelfvertrouwen.”

Energie, hoop en vertrouwen

Greet Meesters: “Sluit aan bij wat haalbaar is voor ouders”

Zo zijn er tal van aspecten die ervoor kunnen zorgen dat je uit het spelen van het spel haalt wat erin in zit. Greet heeft hier inmiddels ruime ervaring mee opgedaan. Tijdens het online congres ‘Contact met ouders’, een initiatief van Ouders Centraal, vertelt zij hierover. ‘In mijn presentatie ga ik in op het belang van het scheppen van ruimte voor inspirerende en betekenisvolle ontmoetingen tussen ouders in het algemeen en die van zorgintensieve kinderen in het bijzonder. Het inzetten van het ouderschapsspel helpt daarbij. Deze zorgen voor energie, hoop en vertrouwen in de toekomst. Maar denk daar niet te gemakkelijk over. Faciliteer altijd goede randvoorwaarden, zoals ruimte, tijd, een training en coaching on the job door een ervaren procesbegeleider. In mijn presentatie ga ik in woord en beeld op al deze aspecten in.”

Greet breekt tot slot een lans voor meer aandacht voor dergelijke creatieve en inspirerende werk- en spelvormen in de hulpverlening. “Zie dit niet als luxe of bijzaak, want ouders van zorgintensieve kinderen putten enorm veel kracht uit deze wijze van ondersteuning. Daar dient echt structureel meer tijd, aandacht en geld naar toe te gaan.”

Programma en deelnamemogelijkheden
online congres ‘Contact met ouders’ >>

Greet Meesters is sinds 1996 werkzaam als ontwikkelingspsychologe in verschillende rollen: onderzoeker, auteur, trainer, coach, gespreksleider, projectleider in verschillende domeinen (speciaal) onderwijs, (gezondheids)zorg en welzijn. Zij werkt in 2021 aan de afronding van de door haar en Janneke van Bockel ontwikkelde training Ouders ervaren en deskundig.

Daarnaast ontwikkelde zij een online training in opdracht van MEE-Veluwe en Stichting de Kap in Apeldoorn in het werken met het door Bureau Hoek ontwikkelde Ouderschapsspel. Zij geeft verder (online) trainingen aan kinderopvangorganisaties en scholen over Helder communiceren met ouders en het bouwen van ondersteunende netwerken voor en door ouders.  

Zie ook de interviews met andere sprekers van dit congres

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER