Congres Trimbos

Het merendeel van de ouders met psychische problemen voelt zich onvoldoende ondersteund in hun ouderschap. Met de OuderschapsKid hebben professionals in de GGZ nu meer tips en tools tot hun beschikking om dit te veranderen.

De OuderschapsKid is gepresenteerd tijdens het congres ‘Psychische problemen en ouderschap’ op 8 maart. Het congres vond plaats op initiatief van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag in samenwerking met GGZ Nederland, NIP en het Trimbos-instituut – de bevestiging dat het een belangrijk onderwerp is dat leeft onder professionals. Hoe ouderschap bespreekbaar te maken, blijkt echter lastig.

Samenwerken en valkuilen

Tijdens het congres kwam het hele spectrum aan de orde. Hoe doe je dat, praten over ouderschap in de behandelkamer? Kun je bij Veilig Thuis vooral ook om advies vragen? Hoe zit het met het beroepsgeheim? Hoe doorbreek je de intergenerationele overdracht van psychische problemen en/of verslaving? Wat is de relatie met armoede? Hoe stel je het gezin centraal, met oog voor de belangen van ouder én kind? Op welke wijze kun je contextueel behandelen vormgeven? Het belang van een goede samenwerking met andere partijen in een gemeente kwam in verschillende workshops aan de orde, plus welke winst dat oplevert voor ouder en kind. Maar er zijn ook valkuilen en obstakels die je daarbij tegenkomt.

Belangrijk is de focus te houden op waar het echt om gaat: de ouders én hun kinderen. En dat praten over ouderschap normaal zou moeten zijn gedurende de behandeling, niet alleen als er zorgen zijn op dat gebied. Een van de aanwezige ouders deed in dit kader nog een oproep: “We worden om de oren gegooid met methodieken, checklijsten, protocollen. (…) Maar naast iemand gaan zitten, het verhaal achter de problemen horen zonder vooroordelen en daar bij aansluiten: ook dat is zo vreselijk hard nodig omdat het verbinding oplevert, echt gehoord worden, het een appel doet op eigen krachten en al aanwezige kennis en ervaring.”

Alle informatie op 1 website!

Hoe krijg je de aandacht voor ouderschap en kinderen de behandelkamer binnen? Het congres heeft ontzettend veel tips, handvatten en boeiende voorbeelden uit de praktijk bijeengebracht.

Op een pagina op de website van Trimbos is alle informatie van het congres verzameld. Filmpjes van de key-note lezingen en enkele workshops, verslagen, powerpoints en een OuderschapsKID. Ze zijn niet alleen interessant en handig voor de circa 300 deelnemers die erbij waren, maar voor iedereen in de GGZ – voor volwassenen en kinderen/jongeren – die met dit thema aan de slag wil.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER