Mannelijke sollicitanten die zeggen dat ze één of twee kinderen hebben, krijgen 18% minder uitnodigingen voor een sollicitatiegesprek dan mannen zonder kinderen. Voor vrouwen met één kind is dit zelfs 22%. Voor moeders met twee kinderen ligt dit percentage iets lager. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers van de UGent en KU Leuven.

Een mogelijke verklaring is volgens de onderzoekers dat mannen die spontaan vermelden kinderen te hebben, gezien kunnen worden als minder assertief, competitief, onafhankelijk en dominant. Deze verklaring strookt met de vaststelling dat de ongunstige behandeling van vaders groter blijkt in typisch mannelijke beroepen. Opvallend is ook dat vaderschap vooral afgestraft wordt in de private sector. In de publieke of non-profit sector werd geen ongelijke behandeling gevonden.

Moeders

Voor vrouwelijke sollicitanten was het aantal kinderen erg bepalend. Moeders met één kind werden 22 procent minder op sollicitatiegesprekken uitgenodigd in vergelijking met vrouwen zonder kinderen. Moeders met twee kinderen hadden net méér kans op een sollicitatiegesprek in vergelijking met niet-moeders.

“Wellicht is de reden dat werkgevers vrezen dat een (jonge) moeder met één kind opnieuw vlug zwanger zal worden en dus een tijdje niet zal komen werken”, zegt professor Stijn Baert (UGent). Bij moeders met twee kinderen is dat risico kleiner, want de kans dat je de stap naar drie kinderen zet is in ons land niet zo groot. Deze bevindingen stroken met ons eerder onderzoek dat toonde dat jonge lesbiennes meer positieve feedback krijgen op hun sollicitaties dan jonge vrouwen die gehuwd zijn met een man”,

Onderzoek

In totaal verstuurden de onderzoekers 960 sollicitaties voor jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt. Het betrof sollicitaties voor posities als administratief medewerker, productiearbeider, kelner, orthopedagoog, vertegenwoordiger en logistiek planner. De kandidaten waren 28 of 38 jaar oud. Per vacature werden twee kandidaten voorgesteld. De cv’s verschilden in details en lay-out maar waren gelijkaardig in productiviteitsbeïnvloedende kenmerken. Wat wezenlijk verschilde, was dat een van beide kandidaten één of twee kinderen vermeldde.

Bron: gva.be

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER