Kindermishandeling

4 op de 5 ouders vindt dat ze niet of nauwelijks informatie krijgen over het pestbeleid. De meeste ouders weten wel dat er zoiets bestaat als een pestprotocol, maar hoe de school daar precies mee omgaat, is maar bij weinig ouders bekend. Dat blijkt uit een onderzoek dat we samen met Ouders & Onderwijs hebben gedaan onder 140 ouders uit het Landelijk Ouderpanel.

‘School neemt pesten niet serieus genoeg’

Scholen treden nog te weinig op tegen (online) pesten, zo vinden vooral ouders van gepeste kinderen. Dat geldt met name voor het voortgezet onderwijs. De houding van scholen is passief. School besteedt er in het algemeen te weinig aandacht aan, gaat er in de praktijk niet goed mee om of voorkomt getreiter en incidenten niet. School reageert veel te laat op incidenten of incidenten worden ook wel ‘onder de pet gehouden’. Minder dan de helft van de ouders met een gepest kind vindt dat school het pesten wel serieus neemt.

Ouders willen betrokken worden bij aanpak van pesten

De meeste ouders willen meer betrokken worden bij het pestbeleid van school. Ze stappen in eerste plaats naar de leerkracht of mentor wanneer hun kind gepest wordt. Daarna naar de schooldirectie. Maar de verantwoordelijkheidsverdeling blijft lastig. Ouders willen dat school snel aan de bel trekt wanneer zich iets voordoet en zien het ook als hun eigen verantwoordelijkheid om vroeg signalen op te vangen en te delen met school. Samen met school, kinderen en andere ouders willen ze het pesten oplossen. Voorwaarde is dat ouders zich veilig genoeg voelen om open en eerlijk naar elkaar te zijn over de situatie. School kan daar de basis voor scheppen.

De feedback van ouders verwerkt op Opvoeden.nl

Afbeelding keurmerk opvoedinformatieOuders hebben waardevolle input geleverd op de informatie over pesten op Opvoeden.nl. Zo gaven zij aan meer te willen weten over hoe je je kind weerbaarder maakt. Dat is nu toegevoegd met kennis van het Nederlands Jeugdinstituut. Uit het onderzoek blijkt dat online pesten voor ouders minder goed zichtbaar is. Ongeveer een kwart van de ouders geeft aan dat hun kind te maken heeft (gehad) met cyberpesten. De tip van ouders was dan ook om op Opvoeden.nl meer informatie te geven over hoe je cyberpesten kunt voorkomen. Daar is nu gehoor aan gegeven.

De stem van ouders luider laten klinken

Het Landelijk Ouderpanel is in februari dit jaar gestart op initiatief van Ouders & Onderwijs en Stichting Opvoeden.nl. Iedereen met kinderen tussen 0 en 18 jaar kan meedoen aan het online panel. Via een aantal grote onderzoeken en diverse korte peilingen of online discussies praten en denken ouders mee over opvoeden en onderwijs. Het doel is om de stem van ouders luider te laten klinken in de wereld van onderwijs, jeugd(gezondheids)zorg, wetenschap, overheid en politiek.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER